Invitasjon til påmelding til Årets tidsskrift og Årets komet 2013

Publisert

Begrunnet søknad sendes sammen med en 2012-årgang til Norsk Tidsskriftforening, Wergelandsven. 29, 0167 Oslo

Frist for påmelding og innsending: 1. februar 2013

Påmelding/søknad kan skje fortløpende uavhengig av innsending av årgang, men årgangen  må være sendt senest  1. februar. Nytt i år er at 5 tidsskrifter nomineres til å gå videre til finale i Årets tidsskrift 2013, de nominerte får beskjed og må deretter sende inn 5 årganger, en til hvert jurymedlem. Alle bidrag til Årets komet er automatisk nominert til prisen.

Prisene:
Kr. 25 000,-, diplom, heder og ære til vinneren av Årets tidsskrift 2012
Kr. 15 000,-, diplom heder og ære til Årets Komet

Prisene overrekkes 25. april i forbindelse med  Tidsskriftforeningens 10-årsjubileum, årsmøte og jubileumsmiddag. Vinnerne offentliggjøres ca. 15. april.

Årets jury:
Juryleder Siri Lindstad (journalist i Forskerforum,  tidl.  redaktør av Fett)
Martin Lundell, (tidl. designer i Yokoland)
Jahn Thon (førsteamanuensis ved institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder),
Sverre Tusvik, (pensjonist, tidl. sjefredaktør i fagbokseksjonen(Det Norske Samlaget)
Eva Løveid Mølster, avdelingsleder ved NISS, visuell kunst)
Marte Brekke Michelet (journalist, Dagbladet)

Kriterier oppsummert
Årets tidsskrift skal fremvise godt språk og litterære kvaliteter, god formidling av forskning og/eller  kultur, evne til å skape og bidra til debatter , ha god design og visuell utforming,  ha evne til å dyrke frem tydelige stemmer ;  hvorvidt nye skribenter kommer til syne, og hvorvidt kjente skribenter fortsetter å utvikle seg.

Disse fem kriteriene fungerer i et samspill. Årets tidsskrift fremviser ideelt sett alle fem.

Vinneren skal delta i den nordiske kåringen, som ble organisert for første gang i 2009.

Årets komet går tilet nytt tidsskrift eller et tidsskrift som har tatt noen betydelige steg det siste året, men som allikevel er et stykke unna utmerkelsen Årets tidsskrift.

Fullstendige kriterier her.

Powered by Labrador CMS