Kurs 13. februar: Økonomistyring for redaktører

Utrolig, men sant: Økonomistyring er morsomt, forståelig, nyttig og spennende og et fantastisk verktøy.  Du får en uvurderlig oversikt, du får muligheten til å planlegge for lang tid fremover, du kan påvirke alle kostnads- og inntektsgivende elementer og du får gode argumenter ovenfor eiere eller andre som skal gi deg penger til drift.

Publisert

Budsjett og økonomistyring er i mange redaksjoner et nedprioritert tema. Det kan være mange grunner til det; enten at du får et ferdig tygd budsjett fra «oven» som skal oppfylles, at du tror det er å lage omtrent det samme som i fjor, bare justert etter noen nye tall i år. Eller kanskje du syns det er så fryktelig vanskelig at du tar letteste utvei og er glad til at noen andre bestemmer. Kanskje tror du også at det tar for mye tid å jobbe med budsjett sammen med bladproduksjon?

Berit Nyman, redaktør redaksjonell kompetanse i Fagpressen, har skrevet boka Økonomistyring for redaktører, etter at hun så at det ikke fantes litteratur om dette emnet. Boka er lettlest, totalt forståelig, inneholder mange gode eksempler og kan brukes som oppslagsverk og verktøy i ditt daglige arbeid. En skikkelig lavterskel-bok som alle kan forholde seg til og ha nytte av. Boka er grunnlaget for kurs(ene) vi setter opp og brukes også som kompendium til kursdeltakerne.

Sted: Litteraturhuset
Tid: 13. februar, kl. 16.30-20.00
Pris. Kr. 500,- for medlemmer, inkl. boka Økonomistyring for redaktører og enkel servering.
Bindende påmelding innen 1. februar

Kursholder: Berit Nyman

Kurset er et introduksjonskurs. Vi kartlegger behov for oppfølgingskurs i hht. behovene som kommuniseres på dette kurset samt ut fra svarene på spørsmålene i påmeldingsskjemaet som du finner du her.

Kursinnhold

Økonomiforståelse: Ta styring over budsjettet ditt
- Hva er et budsjett, hva må det inneholde og hva bør det inneholde
- Hvordan lese et regnskap
- Ord og uttrykk i regnskapet
- Hvordan jobbe med budsjettet i det daglige arbeidet
- Periodisering og likviditet

Powered by Labrador CMS