Årsmøte 2017, seminar og prisutdeling 11. mai

Norsk tidsskriftforening innkaller til Årsmøte som holdes hos Fritt Ord Torsdag 11. mai 2017 i Uranienborgveien 2. Det blir også seminar og utdeling av Årets tidsskrift 2017 og. evt. andre priser. 

Program

15.30               Registrering
16.00 – 17.30 Årsmøte i Norsk tidsskriftforening

17.45 – 18.45  Seminar: Kulturtidsskrift under lupen
Hvordan står det egentlig til og hvilken betydning har tidsskriftene i norsk offentlighet? Endelig kommer det snart en utredning om og kartlegging av norske kulturtidsskrifter. Vi inviterer forskerne Paul Bjerke og Lars Julius Halvorsen, til å fortelle om hva de gjør, hva de spør etter og hva de vil ha innspill på fra tidsskriftene. Etter innledningen blir det spørsmål og svar/diskusjon.

19.00 – 21.00  Fest og prisutdeling Årets tidsskrift. Enkel servering: fingermat og vin.

 

OBS! Påmeldingsfrist til fest 2.mai. På grunn av matbestilling, må vi vite hvor mange som kommer. Send beskjed til: post@tidsskriftforeningen.no

 

Dagsorden årsmøte

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og eventuelle fullmakter
 3. Valg av to personer, som sammen med dirigenten skal undertegne protokollen
 4. Orienteringer
 5. Årsmelding 2016
 6. Regnskap 2016
 7. Vedtektsendring
 8. Kontingent
 9. Styrets honorar
 10. Valg av styre, styreleder og to nestledere, valgkomité og revisor
 11. Årsmelding og regnskap for foreningens kopivederlagsfond
 12. Valg av styre for kopivederlagsfondet
 13. Valg av revisor for kopivederlagsfondet

 

Til diskusjon etter årsmøtet: Strategi 2017 – 2018.

 

Sakspapir til årsmøte blir sendt ut til medlemmene to uker før årsmøtet.

 

Reisestøtte og overnatting til utenbys medlemmer innvilges med inntil kroner 1500.

 

Stemmer og fullmakter. Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Ingen kan møte med mer enn fem fullmakter. Fullmakter skal være skriftlige, og leveres møteleder når møtet settes.

 

 

Hilsen styret i Norsk tidsskriftforening 

Ute nå

STEMMER nr. 2 2019 presenterer resultatet av årets tekstkonkurransen med tema «2084». Vi har også flere andre bidrag om klima og miljø i dette nummeret, våre faste spalter om språk og oversettelse og flere nye litterære stemmer. Blant annet hyller vi en kulturdronning - bibliotekar og skribent Marit Hallen (1962 – 2018). 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler