Tidsskriftet nr. 9/21

Tidsskriftet heiser regnbueflagget. Nytt nummer av Tidsskriftet har flere regnbue-artikler. Juni er nemlig Pride! Avalon Nuovo, som står bak forsiden, sier: «Ut fra egne erfaringer og erfaringene til andre LGBTQIA+-venner, tenkte jeg at jeg ville illustrere varmen og gleden ved å oppdage en kropp, enten det er ens egen eller kroppen til et annet menneske. For meg føles dette ganske sentralt i opplevelsen av å være skeiv, og det er en vakker ting å feire som del av Pride.»

Flere av hennes arbeider kan du finne her.

Seksualopplyser og mektig helsedirektør

Karl Evangs innsats for allmenn seksualopplysning i mellomkrigstiden er godt dokumentert. Også etter krigen var han sterkt engasjert i saken som helsedirektør med stor faglig og politisk innflytelse. Evang mente at seksualundervisning i skolen var viktig for å fremme et sunt seksualliv.

Historien om seksuelle minoriteter er også en fortelling om kamp mot sykeliggjøring og for tilgang til helsetjenester, skriver Ketil Slagstad. Kjønnsbegrepet i medisinen har blitt til i legers møte med personer hvis kropper eller identiteter ikke lot seg innordne i tokjønnsrammen, sier han.

Leder: Når medisinen møter minoriteter
Fra andre tidsskrifter: Hva er egentlig kjønn?
Medisinsk historie: Frigjøring gjennom vitenskap – Karl Evang som seksualopplyser
Tidligere i Tidsskriftet: Åpne skapdører

Stadig flere blir operert for katarakt

Katarakt er svært vanlig, og forekomsten øker med alderen. Tilstanden behandles kirurgisk, vanligvis ved at linsen knuses med ultralyd og fjernes i mindre biter før en kunstig intraokulær linse implanteres i den opprinnelige linsekapselen.

I perioden 2010–19 økte antall kataraktoperasjoner i Norge fra rundt 7 500 til over 9 000 per million innbyggere, dvs. en økning på 21 %. De fleste opererte var over 60 år, og andelen som ble operert i denne aldersgruppen, var tilnærmet stabil. Flere kvinner enn menn ble operert for katarakt.

Originalartikkel: Kataraktkirurgi i Norge 2010–19

Brukere av ulovlige rusmidler unnlater å søke helsehjelp

Mange brukere av ulovlige rusmidler unnlater å fortelle om denne bruken til helse- og sosialpersonell, og noen unnlater eller utsetter å søke hjelp. Noen av dem som fortalte om sin illegale rusmiddelbruk, mente at dette hadde hatt negative konsekvenser for dem selv. Noen hadde unnlatt å tilkalle ambulanse ved akutte rusrelaterte situasjoner.

Dette kommer frem i en surveyundersøkelse på nettstedet rusopplysningen.no med nesten 2 500 respondenter. Slike nettsteder kan være en nyttig kontaktflate mot grupper som ellers er vanskelig å nå.

Leder: Fra straff til hjelp?
Originalartikkel: Hjelpesøkende atferd blant brukere av illegale rusmidler

Museumsnytt arrangerer debatt 11. oktober: Hva skjer med Nasjonalmusset? Det nye Nasjonalmuseet er åpnet, og den viktigste kunstsamlingen i Norge er igjen tilgjengelig for publikum. Endelig! Men tilbake på Tullinløkka står det gamle, ærverdige Nasjonalgalleriet tomt. Hva skal vi gjøre med det?

Se info og program her.

Ute nå

Du kan bl.a. lese om dette: Fastleger med omstillingsevne. Fastlegenes evne til omstilling var viktig da koronapandemien var på sitt verste. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 19 fastleger i Innlandet fylke. Legene opplevde at deres ansvar ble utvidet fra å gjelde egne listepasienter til å omfatte hele befolkningen. De så seg selv som en viktig del av kommunens helseberedskap.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler