Tidsskriftet nr. 15/2015

I Tidsskriftet nr. 15/2015 publiseres den første artikkelen i den nye sjangeren Klinisk oversikt. Dette er narrative oversiktsartikler basert på forfatterens egen erfaring og et skjønnsmessig litteraturutvalg.

Den første artikkelen i denne serien handler om klasehodepine. Typisk for tilstanden er tilbakevendende anfall med strikt ensidig intens smerte bak eller rundt øyet, ledsaget av autonome symptomer i ansiktet på den samme siden. Det tar ofte lang tid før pasienten får riktig diagnose og behandling. Tilstanden belyses i denne saken. 

Du kan også blant annet lese om kortere telomerer muligens er knyttet til psykososial belastning i barndommen. Det er vist at alvorlig belastning i barndommen er skadelig for senere helse. Ny forskning er rettet mot om – og eventuelt hvordan – telomerene, de beskyttende endestykkene på kromosomene, kan være et av bindeleddene mellom slik erfaring og senere sykelighet.  

Lise Mørkved Helsingen beskriver sitt første år som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Hun legger vekt på at det største og viktigste arbeidet bak de 22 årlige utgavene utføres på dugnad av forfattere og fagvurderere.
Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

LES MER ...

Fra redaktøren

Man kan si noe om det meste, men måten man gjør det på er avgjørende

Ett år som medisinsk redaktør
 

Telomerer og barnehelse

Telomerer er repetitive DNA-sekvenser på kromosomenes endestykker. Korte telomerer har vært knyttet til økt sykelighet og dødelighet. Flere studier viser også en sammenheng mellom korte telomerer og belastende forhold i barns oppvekst, men funnene er ikke entydige.

Er en belastet barndom knyttet til kortere telomerer?
 

Klasehodepine

Klasehodepine kjennetegnes av tilbakevendende anfall med sterke smerter bak eller rundt ett øye, ledsaget av autonome symptomer på samme side av ansiktet. Motorisk rastløshet er også karakteristisk. Tilstanden er relativt sjelden, årsaken uklar og behandlingen vanskelig.

Klasehodepine
 

Nitrogenmonoksid ved akutt hjertesvikt?

Pasienter med hjertesykdom er mer utsatt for peroperative kardiovaskulære komplikasjoner. En pasient med kronisk hjertesvikt fikk alvorlig surstoffmangel under narkose, men ble svært mye bedre etter tilførsel av nitrogenmonoksid. Dette er en lite utprøvd og lite dokumentert behandling. Når kan bruk av slik eksperimentell behandling forsvares?

Legehelter – og antihelter

En kvinne i 70-årene med dekompensert hjertesvikt under operasjon
 

Alder, alvor og prioritering

Prioritering i helsetjenesten er både nødvendig og vanskelig. Hvordan har sentrale prioriteringskriterier som sykdommens alvorlighet, tiltakets effekt og kostnadseffektivitet vært gjennomført i praktisk klinisk medisin? Er det mulig å bruke alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium uten samtidig å aldersdiskriminere?

Prioriteringskriterier i helsetjenesten

Alder og alvor

Ute nå

Temaet denne gang er samling, og favner bl.a. livmor på sprit, teoretisering om museumsfotografiet og spørsmål om fornyet gjenstandsfokus kan ses som en protest mot opptattheten av samfunnsrollen.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Kunsthåndverk søker redaktør

Utlysningstekst finner du her.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler