Tidsskriftet nr. 14/21

Barn og Covid-19: Foreldres spagat i pandemien – og alle valg som har blitt tatt og skal bli tatt – er temaet som rommer forsiden i nyeste utgave av Tidsskriftet. Skal man holde barnet hjemme? Må vi teste nå? Og skal 12-åringen få vaksine?

«Mammaen i tegningen trekkes mellom å ville skjerme barna sine og samtidig ønske å gi dem en normal hverdag», sier Hanne Berkaak, som har illustrert forsiden.

«Jeg er selv tobarnsmor i en pandemi som jeg ikke forstår. Bare ordet pandemi er ganske overveldende, og jeg kan relatere til mammaen i tegningen», sier Berkaak.

Hyperinflammatorisk sykdom etter covid-19 hos unge

Barn med covid-19 har som regel milde symptomer. Noen få blir rammet av en immunmediert senreaksjon, der pasienten kan bli alvorlig syk raskt. Tilstanden er preget av høy feber, gastrointestinale symptomer og kardiogent sjokk og kan likne på andre kjente hyperinflammatoriske tilstander, slik som Kawasakis syndrom. Målet for behandlingen er å sikre adekvat sirkulasjon og hindre senkomplikasjoner ved å gi antiinflammatorisk behandling. Vi mangler fortsatt godkjente vaksiner mot SARS-CoV-2 til barn under 12 år.

Leder: Covid-19: Barn er ikke små voksne
Klinisk oversikt: Multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn og ungdom etter SARS-CoV-2-infeksjon

Mindre covid-19 ved kronisk artritt enn ellers

Kjønns- og aldersjustert forekomst av covid-19 blant rundt 27 900 norske pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom i 2020 var lavere enn i normalbefolkningen. 189 pasienter fikk påvist smitte, hvorav 10 % ble innlagt. Dette viser en studie der data fra tre registre ble koplet sammen. Internt i gruppen var forekomsten lavere hos dem med moderat eller høy sykdomsaktivitet, og den var lavere med høyere alder. Funnene kan forklares med at pasienter med kronisk aktiv sykdom og høy alder i større grad beskyttet seg mot smitte.

Originalartikkel: Covid-19 hos pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom

Blodprøve gir sikrere fosterdiagnostikk

Non-invasiv prenatal test, ofte omtalt som NIPT-test, er en laboratorieanalyse som gjør det mulig å undersøke om fosteret har visse genetiske avvik ved å undersøke en blodprøve fra mor. Metoden baserer seg på analyse av cellefritt føtalt DNA i mors blodsirkulasjon. Testen, som nå skal bli et tilbud til alle gravide med oppfylt krav på fosterdiagnostikk, har høy sensitivitet og spesifisitet for trisomi 18 og trisomi 13, men har også viktige feilkilder. Det kan være vanskelig å forklare testens kompleksitet og begrensninger på en enkel måte for gravide kvinner som skal gjøre informerte valg.

Kronikk: Mer treffsikker fosterdiagnostikk

Museumsnytt arrangerer debatt 11. oktober: Hva skjer med Nasjonalmusset? Det nye Nasjonalmuseet er åpnet, og den viktigste kunstsamlingen i Norge er igjen tilgjengelig for publikum. Endelig! Men tilbake på Tullinløkka står det gamle, ærverdige Nasjonalgalleriet tomt. Hva skal vi gjøre med det?

Se info og program her.

Ute nå

Du kan bl.a. lese om dette: Fastleger med omstillingsevne. Fastlegenes evne til omstilling var viktig da koronapandemien var på sitt verste. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 19 fastleger i Innlandet fylke. Legene opplevde at deres ansvar ble utvidet fra å gjelde egne listepasienter til å omfatte hele befolkningen. De så seg selv som en viktig del av kommunens helseberedskap.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler