Tidsskriftet nr. 11 - 2015

Store vekttap etter overvektskirurgi medfører gjerne overflødig hud, noe som kan gi et stigmatiserende utseende og uttalte fysiske og psykiske plager. Plastikkirurgiske inngrep kan gi høyere funksjonsnivå og økt livskvalitet.

I denne utgaven kan du lese  om kunnskapsgrunnlaget for indikasjoner, behandlingsmetoder og resultater bør styrkes gjennom godt planlagte prospektive studier og et pasientregister.

I denne utgaven kan du også lese om Paroksysmal nattlig hemoglobinuri, en sjelden hematologisk sykdom som kjennetegnet av kronisk hemolyse, pancytopeni og venøse tromboser. Det er gjennomgått journalopplysninger for samtlige pasienter testet for paroksysmal nattlig hemoglobinuri med væskestrømscytometri ved OUS i en tiårsperiode.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har betydelige kostnader. I denne utgaven kan lese mer om at det likevel gir redusert forekomst av livmorhalskreft og har vist seg å være kostnadseffektiv.  

 

 

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

 

Fra redaktøren

Den digitale tidsalder endrer tidsskriftenes rolle. Men mye er ved det samme.

At rede og at ordne 

Plastikkirurgi etter fedmekirurgi

Overflødig hud, oftest på abdomen, kan være et stort problem etter kirurgisk behandling av overvekt og fedme. Plastisk kirurgiske inngrep, utført korrekt og på riktig indikasjon, kan gi bedret funksjon og økt livskvalitet hos mange. Etterspørselen etter slik postbariatrisk behandling er økende.

Plastikkirurgi etter fedmekirurgi 

Kronisk hemolyse

Paroksysmal nattlig hemoglobinuri er en sjelden hematologisk sykdom kjennetegnet av kronisk hemolyse, pancytopeni og venøse tromboser. Tilstanden skyldes en genmutasjon som fører til manglende forsvar mot komplementindusert skade på blodceller. Den kan påvises ved væskestrømscytometri og er i mange tilfeller sekundær til annen beinmargssykdom, viser erfaringer fra Oslo universitetssykehus.

Paroksysmal nattlig hemoglobinuri ved Oslo universitetssykehus 2000 – 10 

PET/CT ved pleurakreft

Malignt pleuralt mesoteliom skyldes oftest langvarig eksponering for asbest, gjerne mange tiår tilbake. Prognosen er dårlig. Sykdomsutbredelsen kan kartlegges ved bruk av positronemisjonstomografi (PET) kombinert med computertomografi (CT) med tanke på mulig kirurgisk behandling.

Typisk vekstmønster for malignt pleuralt mesoteliom 

Amerikansk legepresident på besøk

Helsesystemer må sikre den beste og mest rettferdige fordelingen av helsetjenester, sier Robert Wah, som er president i den amerikanske legeforeningen. Han arbeider bl.a. i et stort IT-selskap og mener at konkurransen mellom ulike aktører innen IT i helsetjenesten har hindret deling av informasjon og hemmet arbeidet med å finne gode IT-løsninger.

Besøk fra Amerika

Ute nå

Temaet denne gang er samling, og favner bl.a. livmor på sprit, teoretisering om museumsfotografiet og spørsmål om fornyet gjenstandsfokus kan ses som en protest mot opptattheten av samfunnsrollen.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Kunsthåndverk søker redaktør

Utlysningstekst finner du her.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler