Tidsskriftet nr 8-2015

I Tidsskriftet nr. 8/2015 kan du lese om forskningsetikk, sårinfeksjoner og autoimmunsvikt. Medisinsk forskning kan ha både tilsiktede og utilsiktede konsekvenser.

Hva gjør man når man påviser noe uventet som kan ha betydning for forskningsdeltakernes helse? Selv om helseforskningsloven fra 2008 i hovedsak synes å fungere som tenkt, viser slike spørsmål at nye problemstillinger vil fortsette å dukke opp. Medisinsk forskningsetikk må være gjenstand for fortløpende diskusjoner og i denne utgaven av Tidsskriftet er det flere artikler som tar for seg dette.  

 

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren 

Til tross for at helseforskningsloven fra 2008 synes å fungere ganske bra, klager fortsatt mange forskere over kompliserte og langvarige behandlingsprosesser. Har juristene fått for stor makt?

Ble helseforskningsloven som tenkt? 

 

Forskningsetikk – et evig tema

Medisinsk forskning kan ha både tilsiktede og utilsiktede konsekvenser. Hva gjør man når man påviser noe uventet som kan ha betydning for forskningsdeltakernes helse? Selv om helseforskningsloven fra 2008 i hovedsak synes å fungere som tenkt, viser slike spørsmål at nye problemstillinger vil fortsette å dukke opp. Medisinsk forskningsetikk må være gjenstand for fortløpende diskusjoner.

Ble helseforskningsloven som tenkt?

Forskningsetikk – et evig diskusjonstema

Anonyme data og forskningsetikk

Forskningsfunn med kliniske implikasjoner 

 

Sårinfeksjon etter sutur

I en studie ved Bergen legevakt ble det påvist lett sårinfeksjon ved om lag 15 % av alle traumatiske sårskader som var blitt suturert. Det var ingen alvorlige infeksjoner. Penicillinresistente gule stafylokokker var vanligste patogen. Denne type studier kan gi et bedre grunnlag for å vurdere dagens rutiner ved sårbehandling.

Infeksjoner i sår som er suturert på legevakt 

 

Autoimmunsvikt i endokrine organer

Autoimmune polyendokrine syndromer er karakterisert ved autoimmunsvikt i minst to endokrine kjertler. Les og lær om en mann i 30-årene med vitiligo og diabetes og som etter hvert utviklet hypoparatyreoidisme og binyrebarksvikt.

En mann i 30-årene med diabetes og vitiligo 

 

Lege, forsker og rektor

Leger er opplært til å ta raske avgjørelser som har konsekvenser for andre, og til å jobbe i team, sier Anne Husebekk, som er immunolog og universitetsrektor i Tromsø. Denne kompetansen er viktig for leger i lederposisjoner. Gode ledere og gode leger er glad i mennesker, mener hun.

På rektors kontor

 

Ute nå

Temaet denne gang er samling, og favner bl.a. livmor på sprit, teoretisering om museumsfotografiet og spørsmål om fornyet gjenstandsfokus kan ses som en protest mot opptattheten av samfunnsrollen.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Kunsthåndverk søker redaktør

Utlysningstekst finner du her.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler