Tidsskriftet nr 21-2016

Antall pasienter innlagt etter brannskade har vært konstant i flere år. Les mer i nyeste utgave av Tidsskriftet.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

Hvert år blir flere enn 600 pasienter innlagt i norske sykehus etter en brannskade. Til tross for forebyggende tiltak synes antallet å ha vært noenlunde konstant i flere år. Dette viser en gjennomgang av data fra Norsk pasientregister og Haukeland universitetssykehus. Småbarn er særlig utsatt for brannskader, med kontakt med svært varme væsker eller flater som vanligste skademekanisme.

Les originalartikkelen: Brannskadede innlagt i norske sykehus – en populasjonsbasert studie

Fra redaktøren
Er overdragelse av fellesskapets institusjoner til private og anbud på offentlige helse- og sosialtjenester tegn på at velferdsstaten forvitrer?

Les lederen: En finger på pulsen

Urinsyregikt
Urinsyregikt er karakterisert av opphopning av urinsyrekrystaller i ledd eller seneskjeder og kraftig inflammatorisk reaksjon. Slike krystallavleiringer kan påvises ved ultralydundersøkelser av ledd og ved polarisasjonsundersøkelse av leddvæske, men i klinisk praksis kan diagnosen også stilles på grunnlag av smertebeskrivelse og bildediagnostikk. For å forebygge nye anfall må urinsyrenivået reduseres.

Les den kliniske oversikten: Urinsyregikt – nytt innen diagnostikk og behandling

Strålingsindusert katarakt kan forebygges
Skader på øyelinsen kan forekomme ved vesentlig lavere stråledoser enn tidligere antatt. Personer som er utsatt for betydelig stråleeksponering i sitt yrke, har økt risiko for strålingsindusert katarakt. Bruk av blyglassbriller beskytter øyelinsen. Nye grenseverdier for stråleeksponering må innføres.

Les den kliniske oversikten: Strålingsindusert katarakt

Kvinnen som ikke gjenkjente sitt eget ansikt
En kvinne i 40-årene utviklet hodepine, først i anfall, senere konstant. Hodepinen ble etter hvert ensidig og verst rundt høyre øre. Da hun så ble forvirret – hun gjenkjente verken eget eller samboers ansikt – ble hun innlagt i nevrologisk avdeling.

Les «Noe å lære av»: Kvinnen som ikke gjenkjente sitt eget ansikt 

Ute nå

I Tidsskriftet nr. 7/2022 kan du blant annet lese mer om dette: Mekanisk trombektomi ved hjerneinfarkt,  Covid-19-vaksinasjon blant europeiske innvandrere og at vegetar- og vegankost er sunt – med noe tilskudd

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Kunsthåndverk søker redaktør

Utlysningstekst finner du her.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler