Medlemskap

Under finner du betingelsene for medlemskap i Norsk tidsskriftforening. Nederst finner du nærmere informasjon om hvordan dere søker. Vi henviser for øvrig til foreningens vedtekter.

Som medlem kan opptas politiske, allmennkulturelle, vitenskapelige og litterære tidsskrifter og magasiner i Norge. 

Vilkår for medlemskap

 • Medlemstidsskrifter kan være utgitt på papir eller andre medier, og må ha et innhold og en form som gjør at det kan leses av et allment publikum.
 • Medlemstidsskriftene må utgis/oppdateres minimum to ganger årlig.
 • Medlemskap innvilges av foreningens styre, og bekreftes av årsmøtet. Avslag om medlemskap fra styret kan ankes til årsmøtet.
 • Medlemskap avsluttes automatisk ved nedleggelse av tilsluttede tidsskrift. Medlemmene skal synliggjøre sitt medlemskap ved bruk av Tidsskriftforeningens logo og nettadresse.

Medlemmenes fordeler
Som medlem av Norsk tidsskriftforening er dere en del av et stort fellesskap som favner bredt blant norske tidsskrifter. Dere holdes oppdatert på hva som skjer i tidsskriftverdenen, og dere får anledning til å delta på kurs og seminarer i regi av foreningen. Styret og koordinator er ellers behjelpelig med råd om det behøves.

 • Norsk tidsskriftforening arbeider for bedre rammevilkår og økonomi for norske tidsskrifter.
 • Våre medlemmer profileres på arrangementer som Tidsskriftdagen, våre nettsider, i nyhetsbrev osv.
 • Medlemmer av Norsk tidsskriftforening har mulighet til å benytte foreningens kontor i 4.etasje på Litteraturhuset i Oslo til møter.
 • Medlemmer kan søke støtte til arrangementer, primært debatter, men støtte til andre typer arrangementer kan vurderes
 • Medlemmer kan søke støtte til kompetanseheving for redaksjonene; kurs, opplæring eller lignende
 • Medlemmer kan få tips og råd om redaksjonelle spørsmål, for eksempel jus, etikk, økonomi og drift
 • Medlemskap gir rett til én delegat med tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet.

Kontingent gjeldende fra 2021, vedtatt på årsmøte 15. april 2021
Medlemmene skal betale kontingent som fastsettes av årsmøtet.
Kontingent skal være innbetalt senest en måned etter at kravet er utsendt. Hvis kontingent ikke er betalt innen utgangen av april, opphører medlemskapet.
Utmeldelse eller eksklusjon gir ikke rett til tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

Kontingent: kr 3000 per år.

Hvordan søke om medlemskap?

Elektronisk søknadsskjema finnes her, send separat PDF av de to siste utgavene (for papirtidsskrifter) til post@tidsskriftforeningen.no

For spørsmål, ta kontakt med koordinator Tone K. Olsen, post@tidsskriftforeningen.no

Ute nå

Les bl.a. om: Digitalisering, stordata og kunstig intelligens. Store, komplekse datasett og kunstig intelligens kan gi ny innsikt om sykdom og helse. Helsetjenesten produserer store datamengder som kan utnyttes i forskning, men slik det er i dag, er disse dataene stengt.

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Kunsthåndverk søker redaktør

Utlysningstekst finner du her.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler