Kritikerlagets veiledende satser

Norsk kritikerlag har indeksregulert sine veiledende satser for kritikk.

Fra 1.1.2022 er satsene som følger:

Norsk kritikerlag har regulert sine veiledende satser for kritikk.

Fra 1.1.2022 er satsene som følger:

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2022

Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr 6 400 (tilsvarer NJs veiledende sats for anmeldelser, som per 2021 er kr 6 440). Gjenbruk fra kr 3 840 (fra 60 prosent)

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr 10 200 (jf. NJs veiledende sats for lengre oppdrag, kr 5 140 per dag). Gjenbruk fra kr 6 120 (fra 60 prosent).

3) Essay kr 12 800 (jf. NJs sats for lengre oppdrag, kr 5 1 40 per dag). Gjenbruk fra kr 7 680 (fra 60 prosent).

4) Paneldebatt deltakelse fra kr 3 100 Tillegg for forberedt innlegg (etter avtale) kr 1 250

5) Paneldebatt ledelse / Konferansier fra kr 5 000

6) Kåseri fra kr 6 000

7) Foredrag fra kr 10 000. Gjenbruk fra kr 6 000

8) Satser for podkast
Honorar for podkast-deltakelse baseres på den av lagets øvrige satser som gjelder bidragets genre, enten kritikk, panelsamtale eller foredrag. Merk at honorar skal speile bidragsyters arbeidsinnsats og forberedelsestid. Ordstyrer/ansvarlig honoreres i tråd med lagets satser for ledelse av paneldebatt (fra kr 5 000).

 

Om satsene
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–7 er i tråd med Norsk Forfattersentrums satser.

Merk at Forfattersentrum anbefaler at man tar et tillegg for lang reise, fra kr 2 200, når reisen gjelder kun ett oppdrag og hvor det er mer enn fire timer reise vei totalt med raskeste reisemåte, uansett hvilken reisemåte som blir benyttet. Dette tillegget må avklares med oppdragsgiver på forhånd.

NFs satser 2022: https://forfattersentrum.no/honorarsatser/ordinaere-satser-2/ 
Se nederst på siden om digitale arr.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler