Digitalt årsmøte 2020 - del 1

Innhold i sak 9:

9. Valg av styre, styreleder og nestleder, valgkomité og revisor

Valgkomiteens innstilling:

For to år:

Nils Ivar Lahlum, nestleder
Christian Kjelstrup, styremedlem
Merete Røsvik, styremedlem
Audun Lindholm, styremedlem

 

For ett år:

1. vara Kristin Skåmedal
2. vara Guro Kleveland

Det nye styret blir da slik:

Nana Rise_Lynum, styrets leder
Nils Ivar Lahlum, nestleder
Bjørnar Olsen, styremedlem
Christian Kjelstrup, styremedlem
Merete Røsvik, styremedlem
Audun Lindholm, styremedlem

1. vara Kristin Skåmedal
2. vara Guro Kleveland

Valgkomite:
Styret foresår gjenvalg for ett år av Ingrid Rommetveit (Filmtidsskriftet Z), Astrid Renland (Albertine) og at Audun Stokke Hole (Folkemusikk)

Revisor
Styret foreslår at årsmøtet gjenvelger revisor Steinar Andersen ved BDO til revisor.

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler