Tidsskriftet nr. 9/2016

Endoskopisk kirurgi. Les flere artikler om kirurgi, blant annet en klinisk oversiktsartikkel om endoskopisk kirurgi og en originalartikkel om reseksjon for spiserørskirurgi.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren

Myggen stikker, og noen stikkes oftere enn andre. Konsekvensene av zikaepidemien rammer kvinner, og fattige gravide rammes hardest

Zika – mer enn uflaks

Endoskopisk kirurgi

Endoskopisk kirurgi i mage-tarm-kanalen ble utviklet i 1990-årene som et minimalt invasivt alternativ til åpen eller laparoskopisk kirurgi. Pasienten kan skånes for komplikasjoner, men teknikkene tar tid å lære og krever at legen får trening og erfaring.

Endoskopisk kirurgi

Reseksjon for oesophaguscancer

Kirurgi anses som nødvendig for å oppnå kurasjon ved oesophaguscancer. Inngrepet utføres i økende grad ved minimal tilgang for å oppnå færre komplikasjoner enn ved åpen kirurgi. Operasjonsteknikken har vist seg å ha lav andel alvorlige komplikasjoner og god femårsoverlevelse.

Reseksjon for oesophaguscancer – komplikasjoner og overlevelse

Gastroparese

Gastroparese er en underdiagnostisert og alvorlig motilitetsforstyrrelse i magesekken. En rekke tilstander kan lede til gastroparese, den hyppigste årsaken er diabetes mellitus. Når en eventuell tilgrunnliggende tilstand er optimalt behandlet, er målsettingen best mulig symptomlindring.

Gastroparese – årsaker, diagnostikk og behandling

Hjerteinfarkt før og nå – et 50-årsperspektiv

Forståelsen av hjerteinfarkt har endret seg drastisk de siste 50 årene og er et eksempel på hvor rask utviklingen av kunnskap har vært i store deler av medisinen. – Det må snart komme et generelt krav til videreutdanning for alle leger, mener Knut Gjesdal, som er professor emeritus ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus. – Vi må vise ydmykhet overfor våre etablerte sannheter og erkjenne at mange av dem står for snarlig fall, skriver han.

Hjerteinfarkt før og nå – et 50 års perspektiv

Ute nå

Er kvinnekamp fortsatt aktuelt, 70 år etter Det annet kjønn? Gnist-redaksjonen har lest deler av Det annet kjønn av Simone de Beauvoir, og Tomine Sandal har lest hele og ser på om boka fortsatt er aktuell, 70 år etter at boka først kom ut. Gnist-samtalen denne gangen er med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson på tema feministisk praksis.

Ute på nett nå

Shuddhashar's  Issue 16 is published and ready for you to read.  We have articles on a range of topics related to our mission -- from climate change to the Rohingya refugees, and from a devastation in Iraq to the role of politics in the arts -- to name just a few. As always, we hope you will read ideas that inspire you to think, write, and act.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler