Tidsskriftet nr. 6 - 2016

Pasienter med psykiske helse-utfordringer og rusavhengighet har en forventet levealder som er 20 år kortere enn resten av befolkingen.

 

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

 

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

Fra redaktøren

Lederartiklene er et av Tidsskriftets viktigste verktøy for å løfte frem aktuelle faglige og helsepolitiske temaer. En god lederartikkel tar gjerne et standpunkt, samtidig som flere sider av en sak belyses

På lederplass

Svak legedekning ved psykiatriske poliklinikker

Pasienter med psykisk sykdom eller rusproblemer har ofte somatisk sykdom i tillegg. Likevel er legedekning og rutiner for legevurdering ved mange allmennpsykiatriske og rusmedisinske poliklinikker svak. Dette viser en kartlegging av 119 poliklinikker i alle deler av landet. Få poliklinikker har rutiner for blodprøvetaking.

Legedekning ved rus- og allmennpsykiatriske poliklinikker

Hjertemetastaser

Metastaser fra thyreoideakreft til hjertet er svært sjeldent. Slike metastaser kan gi oppfyllinger i hjertekamre og klaffeaffeksjon med påfølgende dyspné. Strålebehandling kan gi lokal kontroll, men effekten på overlevelse er lite dokumentert.

En uvanlig årsak til dyspné

Fra snusbruk til rusmiddelbruk?

Det hevdes fra tid til annen at bruk av snus eller e-sigaretter kan være inngangsport til røyking eller rusmiddelbruk. Det foreligger imidlertid ingen entydige empiriske studier som underbygger dette. Begrepet inngangsport er overflødig, mener kronikkforfatter.

Fra snus til rus – fordom eller fakta?

Nevrolog, tillitsvalgt og lokalpolitiker

– Leger trenger gode og tydelige rammer, men frihet innenfor rammene, mener Jana Midelfart Hoff, som er nevrolog med erfaring fra tillitsvalgtarbeid i Legeforeningen og lokalpolitikk i Bergen. Hun brenner for miljø, utdanning og helse og liker å få ting gjort.

Vennlig, men bestemt!

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler