Tidsskriftet nr. 22/2015

Hvor fast er egentlig en fastlege? Varigheten av fastlegeavtalene er nøkkelfaktor for et vellykket lege-pasient-forhold. Da er det interessant å se hvor lenge slike avtaler varer.

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

LES MER

 

Fra redaktøren

Jordens og menneskenes helsetilstand er tett sammenvevd. Det burde forplikte oss leger

Når pasienten er jorden

Hvor fast er en fastlege?

Fastleger i store kommuner tjenestegjør lenger enn fastleger i små kommuner. Varigheten av fastlegeavtaler er assosiert med legens alder og kjønn (kvinne), antall innbyggere i kommunen og antall pasienter på listen. Dette viser en studie av nesten 7 400 fastlegeavtaler i perioden 2001 – 14. Kontinuitet i lege-pasient-forholdet er viktig. Bør det gjøres endringer i fastlegeordningen?

Fastlegers stabilitet

Varighet av fastlegeavtaler

Behandling av hepatitt C-infeksjon

Pasienter med kronisk hepatitt C-infeksjon er de siste årene primært blitt behandlet med interferon og ribaverin. En gjennomgang ved tre norske sykehus i perioden 2000 – 11 viser at over en tredel av pasientene ble varig virusfrie med slik behandling – resten fikk tilbakefall eller hadde ingen respons. Effekten var best ved hepatitt C-virus av genotype 2 og 3.

Hepatitt C-behandling ved tre norske sykehus 2000 – 11

Epileptisk encefalopati

Landau-Kleffners syndrom er en sjelden epileptisk encefalopati med debut i barneårene. Man bør mistenke tilstanden dersom et normalt utviklet barn nokså plutselig mister etablerte språkferdigheter. EEG under våkenhet og søvn er avgjørende for diagnosen. Rask igangsettelse av behandling bedrer prognosen.

Landau-Kleffners syndrom

Mann med alvorlig hypotensjon og ødemer

En mann i 60-årene ble innlagt pga. synkope og hypotensjon etter å ha følt seg slapp i noen dager. Han utviklet i løpet av få dager en livstruende tilstand med store ødemer, albumintap og hemokonsentrasjon. Les og lær av historien fra Ålesund.

En mann i 60-årene med alvorlig hypotensjon og ødemer

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler