Tidsskriftet nr. 19/2015

I Tidsskriftet nr. 19/2015 kan du blant annet lese om uttrykkssensitivitet for fedme og overvekt.

Legen bør tenke seg om før vedkommende velger ord for fedme eller overvekt i samtale med pasienter, viser en spørreskjemaundersøkelse fra St. Olavs hospital.

Medisinsk redaktør Tor A. Rosness problematiserer legers forhold til forskning i denne utgavens leder. «I likhet med legeyrket er forskning forbundet med høy status, da skulle man tro at det å være både lege og forsker var særdeles attraktivt. Men allerede i 2003 ble legenes sviktende interesse for forskning dokumentert.», skriver Rosness.
Dag Undlien ble professor før han fylte 40 år, og leder landets største medisinsk- genetiske avdeling. Fore et par år siden analyserte han genene sine og fant ut at han var sånn «halvgrei». Møt han i intervjuet. 

 

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

LES MER ...

Fra redaktøren

Å forske er å frembringe kunnskap. Det bør også leger være stolte av å bidra til

Hvem ønsker å bli forsker?

Fei, feit eller overvektig?

Legers valg av ord kan ha betydning for forløp og følger av en pasientkontakt. Pasienter setter pris på at legen tar opp overvekt som helseproblem, men foretrekker uttrykk som overvekt og vektproblem fremfor fedme, obesitas og feit. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse ved St. Olavs hospital.

Fet, feit eller bare overvektig?

Diagnostisk treffsikkerhet ved hjertesvikt

Vaktlegene ved Akershus universitetssykehus har like høy treffsikkerhet for diagnosen hjertesvikt før resultatet av NT-proBNP-måling foreligger som det som er rapportert fra utenlandske sykehus. Treffsikkerheten var dårligere når det gjaldt hjertesviktpasienter med bevart venstre ventrikkel-ejeksjonsfraksjon. Dette viser en analyse av data fra ACE 2-studien.

Diagnostisk treffsikkerhet for hjertesvikt – data fra Akershus hjerteundersøkelse 2

Komplementhemming som terapi

Flere sykdommer er karakterisert av en uhensiktsmessig aktivering av komplementsystemet. Komplementhemming kan være et aktuelt behandlingsalternativ ved slike sykdommer, blant annet paroksystisk nattlig hemoglobinuri og atypisk hemolytisk uremisk syndrom.

Terapeutisk komplementhemming – fra eksperimentell til klinisk medisin

NS-legene og eutanasi

Flere fremtredende medlemmer av Nasjonal Samling foreslo under krigen å starte avliving av kronisk syke psykiatriske pasienter og mentalt retarderte barn også i Norge, slik det ble gjort i Tyskland. Det nazistiske Medisinaldirektoratets holdning til forslaget var uklar, mens meningene blant NS-leger var delte.

Norske NS-leger og deres forhold til eutanasi

Ute nå

Tekstar frå Sør- og Mellom-Amerika. Mubalegh omset eit utval dikt av brasilianske Conceição Evaristo, som hadde sin forfattardebut i 1990, og har sidan gjeve ut poesi, noveller og romanar. I forfattarskapen sin tematiserer ho nostalgi overfor ei tapt jord, eit tapt Afrika, eit hav av minner, men òg eit håp om noko nytt.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler