Tidsskriftet nr. 17/2015

I Tidsskriftet nr. 17/2015 kan du blant annet lese om samhandling i praksis, tvillingsvangerskap med komplikasjoner og prostitusjon.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren

Vi vet lite om hva som skjer bak allmennlegens lukkede dører.

Av og til bør døren holdes på gløtt

Bak lukkede dører

 

Samhandling i praksis

Alle kommuner skal fra 2016 tilby såkalt øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. Hensikten er å gi helsetjenester nær der pasientene bor, og å redusere antallet innleggelser på sykehus. Ordningen er praktisert i seks kommuner på Sunnmøre. Erfaringene er gode, mener leger og sykepleiere som deltok i fokusgruppeintervjuer.

Samhandlingsreformen – hva nå?

Øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald i seks kommunar på Sunnmøre

 

Tvillingsvangerskap med komplikasjoner

En kvinne, gravid med tvillinger der den ene viste økende vekstavvik, utviklet høy diurese og tegn til leversykdom. Hun ble forløst ved akutt keisersnitt med to gutter med god apgarskår. Les og lær om en sjelden komplikasjon under svangerskap.

En tvillinggravid kvinne med polyuri og polydipsi

 

Et vanskelig liv i prostitusjon

Kvinner fra fattige land som havner i prostitusjon, har hatt og har få muligheter til å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. De jobber mye, stresser mye, savner sin familie og prøver å gjøre det beste ut av situasjonen.

Menneskelivet bak prostitusjonen

 

Teori og klinisk praksis

Det finnes mange teorier om hvordan man endrer atferd. Hvordan kan man endre legers atferd slik at gapet mellom forskning og klinisk praksis blir mindre? Dette er forskningsfeltet til Signe Flottorp, seniorforsker ved Kunnskapssenteret og professor i både Oslo og Bergen.

Signe forskningen

Ute nå

Tekstar frå Sør- og Mellom-Amerika. Mubalegh omset eit utval dikt av brasilianske Conceição Evaristo, som hadde sin forfattardebut i 1990, og har sidan gjeve ut poesi, noveller og romanar. I forfattarskapen sin tematiserer ho nostalgi overfor ei tapt jord, eit tapt Afrika, eit hav av minner, men òg eit håp om noko nytt.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler