Tidsskriftet nr. 16 - 2016

Den økte snusbruken blant gravide er både forsidesak i papirutgaven og toppsak på nye tidsskriftet.no

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren

20 år etter at Tidsskriftet kom på internett lanserer vi ny logo og nye mobiltilpassede nettsider.

Tradisjon og fornyelse

Mer snusbruk blant gravide

Bruken av snus før og under svangerskapet blant gravide i Agderfylkene har økt kraftig de siste årene. Dette viser data fra elektronisk fødejournal til rundt 10 600 kvinner i perioden 2012 – 14. Andre studier har vist at snusbruk er assosiert med økt risiko for dødfødsel, prematur fødsel og lav fødselsvekt. Er snusbruk blant gravide et potensielt folkehelseproblem?

Bør gravide avstå fra enhver bruk av nikotin?

Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder

Hva bruker leger arbeidstiden til?

Etter 2000 rapporterte sykehusleger at de brukte en mindre del av arbeidstiden til direkte pasientarbeid enn hva de gjorde før 2000. Dette kommer frem i en spørreskjemaundersøkelse med rundt 1 600 yrkesaktive leger. For fastleger og privatpraktiserende spesialister var det bare en marginal endring. Hva er god bruk av legers arbeidstid?

God bruk av legers arbeidstid?

Legers arbeidstid og tid til pasientarbeid i perioden 1994 – 2014

Autoimmun myopati ved statinbruk

Statiner kan trigge en progredierende autoimmun myopati. Tilstanden er preget av proksimal muskelsvakhet, forhøyet CK-nivå, antistoffer mot enzymet som hemmes av statin og nekrose uten lymfocyttinfiltrasjon i muskelbiopsi. Prognosen er vanligvis god etter seponering av statin og immundempende behandling.

Autoimmun myopati ved statinbruk

Spedbarn med avflatende vekstkurve

En sju måneder gammel jente ble henvist til barnelege pga. avflatende vekstkurve og hyponatremi. Foreldrene kunne fortelle at hun kunne lukte svette, særlig fra føttene. Les og lær om hvordan sjeldne sykdommer kan fanges opp tidlig.

En syv måneder gammel jente med svette føtter

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler