Tidsskriftet nr. 11 - 2016

Nedsatt syn hos barn er en utfordring. Kunnskap om barns øyehelse vil bidra til bedre forebygging, behandling og oppfølging.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren

Legeforeningens landsstyremøte 2016 vedtok lovendringer som gjør Tidsskriftets redaksjonelle integritet enda tydeligere. Det vil tjene både Tidsskriftet, Legeforeningen og norske leger.

Les lederartikkelen: Tydeligere og bedre

Mendelsk randomisering – hva er det?
Epidemiologiske funn må tolkes. Epidemiologer er som regel forsiktige med å fastslå at man har funnet en årsakssammenheng, blant annet pga. mulig konfunderende faktorer. Ved mendelsk randomisering, basert på fordelingen av genetiske varianter, begrenses slike feilkilder. Metoden kan bidra til å avdekke påvirkbare sykdomsårsaker.

Les lederartikkelen: Epidemiologi på nye måter
Les oversiktsartikkelen: Mendelsk randomisering – genetisk tilnærming til epidemiologisk metode

Anti-NMDA-reseptorencefalitt
I 2007 ble det for første gang beskrevet et klinisk syndrom forårsaket av autoantistoffer rettet mot N-metyl-D-aspartatreseptoren i hjernen. Tilstanden starter gjerne med vrangforestillinger, hallusinasjoner eller mani, men etter hvert utvikles også nevrologiske symptomer. Tilstanden bør utelukkes hos pasienter med nyoppstått psykose. Prognosen er god med riktig behandling.

Les oversiktsartikkelen: Anti-NMDA-reseptorencefalitt

Ulcerøs kolitt med komplikasjoner
Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som får immunsupprimerende behandling, kan utvikle flere komplikasjoner. Les og lær om en slik pasient som ble innlagt pga. mistanke om forverring av sin tarmsykdom.

Les hele «Noe å lære av»: En mann i 30-årene med ulcerøs kolitt og pancytopeni

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler