Tidsskriftet nr 7-2018

Fra redaktøren: Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Les om kirurgi ved pylorusstenose hos spedbarn, aurikkellukking ved atrieflimmer og at hepatitt C kan utryddes.

 Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

Fra redaktøren

Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk

Kirurgi ved pylorusstenose hos spedbarn

Pylorusstenose er en av de vanligste tilstander som krever kirurgisk behandling hos spedbarn. Pylorusstenose er hyppigere hos gutter enn hos jenter og viser seg oftest etter 1–2 måneder med måltidsrelaterte, gallefrie sprutbrekninger. Diagnosen bekreftes ved ultralydundersøkelse, operativ behandling er kurativ og komplikasjoner er sjeldne. I perioden 2004–16 ble 140 spedbarn med pylorusstenose operert ved Ullevål sykehus, og resultatene var gode.

Aurikkellukking ved atrieflimmer

Kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel er en ny metode for å forebygge hjerneslag ved atrieflimmer. I perioden 2014–16 ble 27 pasienter med atrieflimmer og høy risiko for hjerneslag forsøkt behandlet på denne måten ved Oslo universitetssykehus. Antikoagulasjonsbehandling var vurdert som kontraindisert hos nesten alle. Metoden innebærer risiko for komplikasjoner og bør bare benyttes på streng indikasjon. Randomiserte studier for å sammenligne effekten med medikamentell behandling mangler, men er under planlegging.

Hepatitt C kan utryddes

Over 10 000 personer som har injisert rusmidler, lever i dag med en kronisk hepatitt C-infeksjon i Norge. Økt dødelighet skyldes utvikling av levercirrhose og hepatocellulært karsinom. Nye og direktevirkende antivirale legemidler gjør det nå mulig å helbrede slike pasienter. Men legemidlene er dyre og gir ikke beskyttelse mot reinfeksjon. Helsevesenet må nå langt flere rusavhengige med behandling. Dette krever en gjennomtenkt strategi, koordinerte tiltak og en handlingsplan.

Ute nå

I 1870 fantes det omtrent 100 000 griser i Norge. I dag slakter vi 1,7 millioner griser hvert år. Nå hører vi om et voksende ubehag knyttet til denne produksjonen – selv næringen snakker om «stor etterspørselsrisiko». Og dyrevernere at dersom forbrukere visste mer om hvordan grisen blir mat, så ville maten smakt annerledes.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler