Tidsskriftet nr 5-2015

Tidsskriftet nr. 5/2015 er viet barns helse. Du kan blant annet lese om den vanskelige overgangen fra barn til voksen for ungdom med kroniske sykdommer, og om barn som blir friske av kreftsykdommen, men som får helseproblemer senere.

Du kan også lese portrettintervjuet Alt for barna, om barnelege Anne-Lise Bjørke Monsen som har vært i konflikt med både statens ammeråd, kostholdsråd og den norske oppdrettsnæringen.

 

 

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

 

Fra redaktøren

Jo mer avanserte diagnostiske metoder vi får, desto vanskeligere kan det være å avgrense diagnosen

Jakten på diagnosen

 

Fra barn til voksen

Overgangen fra barn til voksen er vanskelig for alle. Helsetjenester for ungdom med cerebral parese er ikke så godt koordinert som forutsatt. De som trenger hjelpemidler til å bevege seg, har sjeldnere kontakt med fastlegen enn de som går uten hjelpemidler, og mange mangler individuell plan. Lang reisevei betyr mye for bruken av fastlege og habiliteringstjenester.

Fra barn til voksen

Ungdom med cerebral parese og deres kontakt med fastlege og habiliteringstjeneste

 

Helbredet, men ikke helt frisk

I Norge vil de fleste barn som får kreft bli helbredet. Men effektiv kreftbehandling kan gi helseproblemer på lang sikt. De mest alvorlige seneffekter er behandlingsutløst kreft, kardiovaskulær sykdom og kognitiv svikt. Andre eksempler er kronisk utmattelse, gonadesvikt og dårlig tannhelse.

Helbredet, men ikke helt frisk

 

Sosiale ulikheter og helse

Sosiale forskjeller har betydning for helse og dødelighet. Dette bekreftes av en studie i Nord-Trøndelag, der sammenhengen mellom selvrapportert helse og dødelighet var nokså lik i ulike sosiale klasser. Personer uten arbeid og inntekt og med dårlig selvrapportert helse skilte seg særlig ut. Helse er noe mer enn bare biologi.

Helse og dødelighet – to sider av samme sak?

Selvrapportert helse og dødelighet i ulike yrkesklasser og inntektsgrupper i Nord-Trøndelag

 

Føflekkreft kan forebygges

Forekomsten av malignt melanom har økt jevnt de siste årene – etter en periode med fallende insidens. Årsaken er antakelig endrede solingsvaner hos folk flest. Risikoen øker med antall solforbrenninger, særlig i ung alder. Overdreven soling og solariumsbruk frarådes.

Forekomsten av føflekkreft øker igjen

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler