Tidsskriftet nr 17-2017

Friskere eldre? I det nye nummret av Tidsskriftet kan du lese om HUNT-deltagere som er blitt friskere enn før. For å kunne planlegge helse- og omsorgstjenestene er det viktig å få kunnskap om hva man kan forvente av behov både for medisinsk oppfølging og for praktisk bistand.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

Selv om vi ennå ikke kan forbli evig unge, opplever i det minste den eldre befolkningen å ha bedre helse enn i 1980- og 90-årene. «Alle skal med», sa et av partiene i valgkampen. Får vi alle med eller er det noen som stikker av med gevinsten?
Les originalartikkelen: Er eldre HUNT-deltagere friskere enn før?

Blir anbefalinger og kvalitetskrav fulgt opp?
Bare 17 av 41 norske sykehus har diabetiske fotsårteam. Dette viser en kartlegging fra 2015/16. Selv om teamene er tverrfaglig sammensatt, mangler mange av dem medisinsk og kirurgisk kompetanse. Mangelfull struktur av dokumentasjonen gjør det vanskelig å drive kvalitetsforbedringsarbeid og forskning.
Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen har ført til endringer i norsk fødselshjelp, men det gjenstår fortsatt mye arbeid hva gjelder rutiner, ubesatte stillinger og tverrfaglig undervisning.
Les originalartikkelen: Diabetisk fotsårteam i norske sykehus

Anemi ved kronisk sykdom
Patogenesen bak anemi ved kronisk sykdom er komplisert. Tilstanden er for en stor del forårsaket av endringer i jernstoffskiftet som følge av aktivering av immunsystemet. Dette skjer bl.a. gjennom redusert tilgang på jern til produksjon av hemoglobin i benmargen, direkte hemming av erytrocyttproduksjonen og redusert produksjon og effekt av erytropoietin. Tilstanden behandles først og fremst ved å behandle grunnsykdommen.
Les den kliniske oversiktsartikkelen: Anemi ved kronisk sykdom

Medisinens historie
Leger bør ha evne til å vurdere sin rolle og sine gjerninger i lys av historien. Deres kliniske praksis gjenspeiler alltid noen grunnleggende verdier. Derfor bør medisinstudenter og leger lese historie og kunne reflektere over verdigrunnlaget de baserer sine handlinger på. Aina Schiøtz har skrevet bok om medisinens historie og Ketil Slagstad essay om historien som fortelling.
Les essayet: Fortelling som kritikk

 Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig. Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

 

Ute nå

Tema «Næringsvett». Det er et tema som brått oppleves som høyaktuelt: Smitteverntiltakene mot koronaviruset rammer nå både næringslivet generelt og kulturfrilansere spesielt, på en måte det var vanskelig å se for seg for bare noen uker siden.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler