Tidsskriftet 2/15

Rusmiddelmisbrukere sliter med mye mer enn selve rusmisbruket. De har i tillegg i gjennomsnitt fire sykdomsdiagnoser. Mange får likevel ikke den behandlingen de trenger. Les også om spedbarn som ikke hører, om dumpingplager etter magekirurgi, om endringsprosesser i sykehus og mye mer.

Fra redaktøren

Medisinen utvikler seg hurtig. Men mye er ved det samme

En rivende utvikling?

Ruset og syk

Mennesker med alvorlige rusproblemer har en betydelig overhyppighet av andre sykdommer, som ubehandlet kan føre til tidlig død. Mange har vansker med å følge opp vanlig diagnostikk og behandling og kan oppleve å bli avvist av helsevesenet. I Levanger har man kartlagt den somatiske helsen til 155 pasienter ved ruspoliklinikken.

Nok nød til alle

Somatisk helse hos pasienter ved en ruspoliklinikk

Spedbarn som ikke hører

Nyfødte kan undersøkes for hørselstap og dermed sikres tidlig behandling. Systematisk screening med moderne målemetoder for cochleafunksjon og hjernestammerespons er avgjørende for riktig valg av habiliteringsmetode. I perioden 2000 – 09 ble 568 spedbarn i Østfold henvist til hørselssentralen for nærmere undersøkelse, de fleste etter nyfødtscreening.

Spedbarn som ikke hører

Hørselstap hos barn i Østfold 2000 – 09

Dumpingplager etter magekirurgi

Pasienter som er operert i magesekken, for eksempel pga. sykelig overvekt, kan kort tid etter et måltid oppleve kvalme, magesmerter, diaré, varmefølelse, svimmelhet, blodtrykksfall og hjertebank. Slike plager skyldes for rask tilførsel av mat til tynntarmen. De fleste vil få symptomlindring over tid og ved endringer i kost og spisevaner.

Dumpingsyndrom etter kirurgi på magesekken

Endringer med eller uten legene?

Mange endringsprosesser i sykehus mislykkes. Skyldes det motstand fra helseprofesjonene, eller at helseprofesjonene utelukkes fra viktige deler av prosessen? «Administrative ledere har i for høy grad latt seg overbevise av mulighetene som ligger i ny teknologi og nye styringsfilosofier – uten å relatere dette til klinisk nytte. Vi foreslår å sette profesjonene tilbake i førersetet», skriver to organisasjonseksperter.

Endring i sykehus – et spørsmål om ledelse

Ute nå

Transaktivisme og abort, arkitektur og lefsebaking. I den nye utgåva av Syn og Segn er det temasider om arkitektur og byggkvalitet, samtale om sorteringssamfunnet med barnelege Ola Didrik Saugstad, tekstar om einsemd, goth-miljøet og dei kvite flekkane i verdsrommet.

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler