Tidsskrift for den Norske legeforening nr. 22/15

Legevakt-Norge er i endring og flere får lengre reisevei. Noen har allerede så lang reisevei at bakvakt bør vurderes. Og kanskje flere fastleger bør dra på hjemmebesøk?

I Tidsskriftet nr. 22/2014 er legevakt under lupen, og Olaf Gjerløw Aasland ved Legeforskningsinstituttet har skrevet en lederartikkel om temaet.

Er kreft en krig? Nei, mener Erlend Hem. På lederplass skriver han hvorfor vi bør slutte å snakke om å vinne eller tape kampen mot kreft.  Les flere artikler om dette i Tidsskriftet nr. 22/2014.

 

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren

Vi bør slutte å snakke om å vinne eller tape kampen mot kreft. Krigsmetaforer trengs ikke i medisinen

Kreft er ikke krig

 

Legevakt under lupen

Tidligere reiste distriktslegen i sykebesøk. Nå er det vanligere at pasientene må reise til legevakten. I kommuner med få innbyggere kan det bli en lang reise og føre til færre legekontakter. Hvilke følger bør dette ha for organiseringen av akutthjelp i primærhelsetjenesten? Når bør legen reise i sykebesøk?

Fra huslege til legehus

Reisetid og avstand til norske legevakter

Reiseavstand og bruk av legevakt

 

Kols som arbeidssykdom

Det er en klar sammenheng mellom kronisk obstruktiv lungesykdom og arbeid i bygg- og anleggsbransjen, smelteverk, sementproduksjon og tekstilindustri. Dette skyldes eksponering for en rekke organiske og uorganiske partikler og gasser. Leger må kartlegge arbeidsforholdene for pasienter med kols og eventuelt henvise pasienten til arbeidsmedisinsk utredning.

Arbeidsrelatert kols

 

Vanlige symptomer, uvanlig sykdom

En mann i 60-årene med dyspné, brystsmerter og ubehag i høyre arm blir innlagt i sitt lokalsykehus tiltrengende øyeblikkelig hjelp. En vanlig situasjon ved ethvert norsk akuttmottak. Men vanlige symptomer trenger ikke bety at pasienten har en vanlig sykdom. Les og lær av historien fra Trøndelag.

En mann i 60-årene med brystsmerter og funksjonsdyspné

 

Forskning er innovasjon

Det er ikke helt uproblematisk å være gründer med én fot i forretningslivet og samtidig være forsker, kreftlege og akademiker, innrømmer Øyvind Bruland, som står bak flere lovende og innovative kreftmedisiner. Han oppfordrer til mer støtte til fri forskning og til små og kreative forskningsgrupper som tør gå motstrøms.

Annerledestenkeren

Ute nå

I 1870 fantes det omtrent 100 000 griser i Norge. I dag slakter vi 1,7 millioner griser hvert år. Nå hører vi om et voksende ubehag knyttet til denne produksjonen – selv næringen snakker om «stor etterspørselsrisiko». Og dyrevernere at dersom forbrukere visste mer om hvordan grisen blir mat, så ville maten smakt annerledes.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler