Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 20/14

Jobben kan gjøre deg syk. En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols, og leger må bli flinkere til å melde fra til Arbeidstilsynet. Les flere artikler om dette i Tidsskriftet nr. 20/2014.

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

 

Fra redaktøren

Tavlen er et undervurdert pedagogisk hjelpemiddel. Den kan brukes som både alternativ og supplement til PowerPoint

Bruk tavlen

 

Lungekreft som arbeidssykdom

Lungekreft kan være forårsaket av eksponering for skadelige stoffer på arbeidsplassen. Av 105 tilfeller av nylig diagnostisert lungekreft i Sør-Trøndelag i 2010 – 12 ble 28 vurdert å være sannsynlig eller mulig arbeidsbetinget. Arbeidsanamnese bør alltid inngå i utredningen av pasienter med lungekreft.

Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Arbeidsbetinget lungekreft i Sør-Trøndelag

 

Hørselstap som arbeidssykdom

Leger kan bidra til å forebygge hørselsskader ved å melde fra om støyeksponerte pasienter med mulig arbeidsrelatert hørselstap. Dagens meldepraksis fanger ikke godt nok opp hørselstap hos kvinner, yngre arbeidstakere og arbeidstakere i bedrifter uten bedriftshelsetjeneste. Dette viser en gjennomgang av rundt 7 900 meldinger til Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Legers melding om arbeidsrelatert hørselstap

 

Astma som arbeidssykdom

Eksponering for irritative og sensibiliserende stoffer på arbeidsplassen er en viktig årsak til astma hos voksne og kan være en forverrende faktor ved allerede etablert astma. Ved påvisning av ett slikt tilfelle bør legen sette i gang primærforebyggende tiltak for å forhindre at flere arbeidstakere utvikler astma.

Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Arbeidsrelatert astma – diagnostikk og oppfølging

 

Transfusjonsmedisin gjennom 100 år

I 1914 var transfusjon en nesten ukjent behandlingsmulighet i Norge. Hundre år senere er transfusjon er viktig del av behandlingen ved alle norske somatiske sykehus. Transfusjon er avhengig av frivillige blodgivere og er blitt en internasjonal milliardindustri.

Transfusjonsmedisin ved et hundreårsmerke

Ute nå

Tekstar frå Sør- og Mellom-Amerika. Mubalegh omset eit utval dikt av brasilianske Conceição Evaristo, som hadde sin forfattardebut i 1990, og har sidan gjeve ut poesi, noveller og romanar. I forfattarskapen sin tematiserer ho nostalgi overfor ei tapt jord, eit tapt Afrika, eit hav av minner, men òg eit håp om noko nytt.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler