Tidsskrift for den norske Legeforening nr 19/2014

I Tidsskriftet nr. 19/2014 kan du blant annet lese om hjerteinfarkt i Norge, bekken-bunnssvikt etter fødsel og om ebola. 

Mette Hanekamhaug er gjesteskribent, Bjørn Reino Olsen er portrettintervjuet og Steinar Solberg skriver om formynderstaten.Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren

Vi stikker hodet i sanden hvis vi (igjen) tror at patogene virus og bakterier kan isoleres til land og befolkninger langt borte

Ebola – når vil vi lære?

 

Hjerteinfarkt i Norge

I 2013 ble det registrert 13 043 tilfeller av hjerteinfarkt hos 12 336 pasienter, hvorav 44  % var over 75 år. De fleste tilfellene var uten ST-elevasjon. Perkutan koronar intervensjon ble utført i henholdsvis 77  % og 35  % av alle tilfeller med og uten ST-elevasjon. Det var ingen forskjell i dødelighet mellom regionene. Norsk hjerteinfarktregister, som ble etablert i 2012, har levert sin første rapport.

Hjerteinfarkt i Norge i 2013

 

Bekkenbunnssvikt etter fødsel

Urininkontinens og urogenital descens er vanligere etter vaginal forløsning enn etter keisersnitt. Kvinner med tidligere sfinkterruptur har økt risiko for bekkenbunnsskader. Likevel vil keisersnitt ha begrenset betydning for å forebygge bekkenbunnssvikt i en befolkning.

Hjerteinfarkt i Norge i 2013

 

Kreft, synkope og kramper

En pasient med metastaserende rectumcancer forsøkte alternativ behandling med cesium, et alkalisk metall, istedenfor palliativ kjemoterapi. Det førte galt av sted.

En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper

 

Fra psykologi til nevrobiologi?

Nevrobiologisk forskning er i ferd med å endre vår forståelse av den menneskelige natur – på samme måte som freudiansk tenkning gjorde det i begynnelsen av forrige århundre, skriver en erfaren psykiater.

Nevroviten og psykiatri

Ute nå

Tekstar frå Sør- og Mellom-Amerika. Mubalegh omset eit utval dikt av brasilianske Conceição Evaristo, som hadde sin forfattardebut i 1990, og har sidan gjeve ut poesi, noveller og romanar. I forfattarskapen sin tematiserer ho nostalgi overfor ei tapt jord, eit tapt Afrika, eit hav av minner, men òg eit håp om noko nytt.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler