Tidsskrift for Den norske legeforening 8/14

Vitamin D - hvor mye er nok og er mer bedre for helsen? Gir legemidler mot AD/HD økt risiko for hjertesykdom hos barn? Var kvinner i akademia en trussel mot menn? 

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske lægeforening:

 

Fra redaktøren

Har vår hjemlige debatt om reservasjonsrett noe med grusomhetene som skjedde under den annen verdenskrig å gjøre? Kanskje

Med lisens til å tvile

Vitamin D – hvor mye er nok? 

Vi trenger vitamin D av mange grunner og får det gjennom soleksponering og mat. Mange mener at vi trenger mer vitamin D enn det som tidligere har vært antatt å være tilstrekkelig. Hvordan måles vitamin D-nivået? Hva er høyt nok, og er mer bedre enn nok?

Vitamin D – hvor mye er nok, og er mer bedre for helsen?

Hvordan måle vitamin D-status?

Polyfarmasi og passivitet hos eldre

Fall er ofte årsak til brudd og andre skader hos eldre. Ullevål sykehus opprettet i 2008 en egen poliklinikk for eldre med falltendens. De første 111 pasientene var preget av mange kroniske sykdommer og av at de brukte mange legemidler. Medikamentendringer, trening og pacemakerinnsetting var viktigste tiltak. Hvordan bør eldre som plages med ustøhet, svimmelhet og falltendens, følges opp?

Falltendens hos eldre

Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk

Eldre kvinne med uforklarte fall og ilinger gjennom hodet

Barnehjerter og legemidler mot AD/HD

Medikamentell behandling av AD/HD hos ellers friske barn gir ikke økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Mange barn med AD/HD blir likevel henvist for EKG, noe som kan skape unødig engstelse hos foreldre og forsinket behandling. Hva er tilstrekkelig og riktig å gjøre før oppstart av medikamentell behandling mot AD/HD?

Hjerterisiko ved AD/HD-behandling hos barn

Kardiovaskulær risikovurdering ved bruk av AD/HD-medikamenter hos barn

Hva medisinsk historie forteller oss

På 1800-tallet ble bakterier påvist som årsak til infeksjonssykdom. Dette førte bl.a. til utviklingen av antitoksin mot difteri. Historien om innføringen av difteriantitoksin i Romsdal fra rundt 1895 forteller oss noe om betydningen av forholdet mellom sentrum og utkant for spredningen av medisinske fremskritt.

Ardis Storm-Mathisen, kvinnelig nevrolog med særlig interesse for myasthenia gravis, fikk ikke et dosentur hun var kvalifisert for. Hun fikk sin doktorgradsavhandling fra 1962 underkjent, til tross for at en enstemmig komité med utenlandske medlemmer gikk inn for godkjenning. Var hun en trussel for menn i akademiet?

Halsesyke i Europas utkant – da difteriantitoksinet kom til Romsdals amt

Kvinner i akademia – en trussel mot menn?

Ute nå

Tidsskriftet heiser regnbueflagget. Nytt nummer av Tidsskriftet har flere regnbue-artikler. Juni er nemlig Pride! Avalon Nuovo, som står bak forsiden, sier: «Ut fra egne erfaringer og erfaringene til andre LGBTQIA+-venner, tenkte jeg at jeg ville illustrere varmen og gleden ved å oppdage en kropp, enten det er ens egen eller kroppen til et annet menneske. For meg føles dette ganske sentralt i opplevelsen av å være skeiv, og det er en vakker ting å feire som del av Pride.»

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler