Tidsskrift for Den norske legeforening 18/2014

Hvor mye bør du bevege deg hvis du vil leve lengst mulig? Finnes det gode alternativer til akuttinnleggelser? Hva kan rettspsykiatrien bidra med?

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

 

Fra redaktøren

Studentengasjement kan være brysomt. Men det er en forutsetning for god undervisning

Brysomme studenter

Fysisk aktivitet er viktig for helsen

Moderat fysisk aktivitet gir lavere dødelighet – ja, hos eldre menn er fysisk aktivitet like viktig som å avstå fra røyking. Dette viser analyser av data om menn som deltok i Oslo-undersøkelsene i 1972 og 2000. Leger må råde sine pasienter til å være mer fysisk aktive. Hvordan skal vi få dem til å følge rådet?

Fysisk aktivitet – aldri for sent!

Fysisk aktivitet, røyking og dødelighet hos menn som deltok i Oslo-undersøkelsene i 1972 og 2000

Alternativ til sykehusinnleggelse

Hver fjerde pasient som ble vurdert for sykehusinnleggelse fra Fosen legevaktsenter i perioden 2006 – 09 ble i stedet lagt i en prehospital observasjonsseng på senteret. En tredel av disse ble sendt hjem innen halvannet døgn, og det var relativt få reinnleggelser. Men er prehospitale observasjonssenger et aktuelt alternativ for geriatriske pasienter?

En kunnskapsbasert samhandlingsreform?

Prehospital observasjon som alternativ til akuttinnleggelse

Hva kan rettspsykiatrien bidra med?

Sammenhengen mellom en psykiatrisk diagnose og en kriminell handling kan være uklar. Det er forskjell på å forklare og å forstå. Det bør åpnes for mer nyanserte kliniske og personlighetsmessige beskrivelser ved rettspsykiatriske vurderinger, mener to erfarne rettspsykiatere.

Hva bør rettspsykiatrien bidra med?

Urinmikroskopi

Mikroskopi av urinsediment er enkelt og billig, men blir ofte glemt i en travel klinisk hverdag. Urinmikroskopi kan bidra til rask og korrekt diagnose ved spørsmål om sykdom i nyrer og urinveier. Tre eksempler viser dette.

Urinmikroskopi – et viktig diagnostisk verktøy

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler