Tidsskrift for Den norske legeforening 17/2014

Gjør sukker barn hyperaktive? Fødes det flest barn ved fullmåne? Må et traumatisk hudsår lukkes før det har gått åtte timer?

Vi bør være på konstant kritisk jakt etter medisinske myter. Det finnes flere av dem enn vi tror, skriver Are Brean. 

I Tidsskriftet nr. 17/2014 knuses noen medisinske myter. Du kan også lese om pasienters rett til å bestemme, om leger som finner narkotika, om pasienter i krise og mye, mye mer.

 

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig.

Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på Internett, og er åpent tilgjengelig for alle.

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Dette kan du blant annet lese om i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening:

 

Fra redaktøren

Medisinske myter er vanskelige å få øye på og vanskelige å bli kvitt. Men noen får det til

Myteknuserne

Å sy eller ikke å sy?

Man har lenge ment at primær lukking av traumatiske hudsår senere enn åtte timer etter skade øker risikoen for sårinfeksjon. Kliniske studier gir ikke støtte til en slik tidsfrist. Mange sårskader kan sannsynligvis lukkes senere enn åtte timer etter skade uten økt infeksjonsrisiko.

Bør traumatiske hudsår lukkes innen åtte timer?

Å drikke eller ikke å drikke?

Det er vanlig praksis å advare mot samtidig bruk av metronidazol og alkohol pga. antatt fare for en antabusliknende reaksjon. Kunnskapsgrunnlaget for dette rådet er svakt. Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at metronidazol ikke hemmer enzymet acetaldehyddehydrogenase, slik disulfiram gjør.

Er det virkelig farlig å kombinere metronidazol og alkohol?

Pasientens rett til å bestemme

Pasienter har rett til å medvirke ved beslutninger om egen behandling. Dette er fastslått i lovverket, men forskning tyder på at det er et stort sprik mellom lovens krav og klinisk praksis. Det er nødvendig med en kulturendring i helsetjenesten. Dette krever tid og tålmodighet. God kommunikasjon med pasientene er like viktig som medisinsk kunnskap.

Pasientmedvirkning ved beslutninger om behandling

Mild og klar

Sidsel Gilbert er radikal, stillferdig og kompromissløs i sitt forsvar for sårbare personers rett til beskyttelse, respekt og gode vekstvilkår. Hun advarer mot tilsløring av interessemotsetninger og anbefaler å stille spørsmål som «Hva er det vi ikke ser?» og «Hvem tjener på dette?».

Hvem skal trøste knøttet?

Ute nå

Tema «Næringsvett». Det er et tema som brått oppleves som høyaktuelt: Smitteverntiltakene mot koronaviruset rammer nå både næringslivet generelt og kulturfrilansere spesielt, på en måte det var vanskelig å se for seg for bare noen uker siden.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler