Syn og Segn 4/16

Temanummer om bunad og folkedrakt, stor samtale med forfattar Thorvald Steen, tekstar om Jesus og Finnmark, statsminister Solbergs tre nyårstalar og korleis det er å vere sensitiv. Og mykje meir!

BUNAD: Dei norske bunadane har ein særskild posisjon i medvitet åt nordmenn. Kva slags rom for nytolking finst i bruken av bunadane i dag? Og kva betyr bunadane og folkedraktene for menneske i grannelandet Sverige? Draktforskarane Anne Kristin Moe, Håkan Liby, Ingun Grimstad Klepp og Lizette Gradén tek eit blikk på bunadbruken i Noreg og Sverige i dag.

 

RØYNDOMEN: For to år sidan fekk Thorvald Steen vite at han hadde ein onkel med same sjukdom som han sjølv. Kvifor hadde mor hans halde tett om dette? Det treng han skjønnlitteraturen for å granske.

 

FORBRUKSLÅN: Forbrukslån har vakse med 11 prosent det siste året og utgjer no totalt 90 milliardar kroner. I Finanstilsynet er dei bekymra, men har dei tenkt å gjere noko med det? Anders Nikolay Kvam, forbrukarkoordinator i Finanstilsynet, gir oss innsikt i lånekulturen.

 

JESUS: Å bruka Jesus som kyrkjekritikk er ikkje noko nytt; det har vorte gjort i Noreg i godt over 100 år. Halvor Moxnes set Jesus inn i ein historisk samanheng: Korleis speglar spørsmål om Jesus kulturen og kyrkjelivet i samtida, spør han.

 

SENSITIV: Sturla Pilskog skriv personleg om sensitive menneske i eigen familie. Kvifor ser vi dei sensitive som eit problem? «Ord som ofte vert tekne i bruk om sensitive barn, er at dei er sjenerte, skye, inneslutta, reserverte, engstelege. Ord som det er knytt noko negativt til.»

 

ERNAS TALE: Kvar nyttårsdag benkar Jørgen Norheim seg framfor TV-en for å høyre statsministerens tale. Men kva funksjon har statsministertalane, undrar han seg, og kva er det Erna eigentleg prøver å seie oss? 

 

FINNMARK: Overraskande mange nordmenn har aldri vore i det nordlegaste fylket vårt, Finnmark. Vil du ikkje prøve, spør Aina Basso

 

Interessert i ein PDF av bladet? Vite meir?

Redaktør Knut Aastad Bråten: 907 68 797 / post@synogsegn.no

Ute nå

Tekstar frå Sør- og Mellom-Amerika. Mubalegh omset eit utval dikt av brasilianske Conceição Evaristo, som hadde sin forfattardebut i 1990, og har sidan gjeve ut poesi, noveller og romanar. I forfattarskapen sin tematiserer ho nostalgi overfor ei tapt jord, eit tapt Afrika, eit hav av minner, men òg eit håp om noko nytt.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler