Syn og Segn 1.16

I den ferske utgåva kan du lese om USA og valkampen, om høgreekstremistane og vegen deira ut av hatet, om redsla for ikkje å vite nok om kunst, om toalettsaker, om Sogn og Fjordane og rammene for ytringsfridomen i Bygde-Noreg. Og mykje, mykje meir.

USA: Korleis fungerer det amerikanske valsystemet i dag? Kva nye politiske og økonomiske utfordringar står USA overfor? Og kven blir eigentleg den neste presidenten i landet? Hans Olav Lahlum, Ebba Boye og Are Tågvold Flaten tek eit blikk på det amerikanske samfunnet og valkampen frå ulike synsvinklar.

 

SAMTALEN: Terroristane vel offera sine meir eller mindre vilkårleg, og gjennom sosiale medium kjem brutaliteten tettare på oss enn nokon gong tidlegare. Professor Tore Bjørgo meiner ekstremistar har mykje til felles, anten dei er nynazistar eller jihadistar.

 

MANIPULERING: Propaganda og medviten villeiing er eldgamle triks for å ta kontroll over røyndomstolkinga. I ei tid der informasjon flerrar som lyn frå alle kantar, har propagandaverksemd gode kår, og forvirringa frodig grobotn. Geir Hågen Karlsen gir oss innsikt i propagandamaskineriet.

 

KUNNSKAP: Det er slåande kor ofte kunst fungerer som eit slags gravitasjonsfelt for arroganse. Når kunst gjer seg vanskeleg, er kunnskap avgjerande, men frykt for å verke dum kan vere til hinder for lysta til å lære, skriv Espen Borling Josefsen.

 

IKKJEVALD: Ikkjevaldelege revolusjonar kan høyrast ut som eit paradoks, men er oftast kraftigare kost enn kuler og krut. Bård Drange om strategisk bruk av ikkjevaldelege handlingar.

 

YTRINGSFRIDOM: Korleis er eigentleg rammene for ytringsfridommen, og korleis blir han praktisert i Kommune-Noreg? «Lojalitet til arbeidsgivar – kommunen – blir vektlagd meir enn lojalitet til det grunnlovsfesta vernet om sanningssøking», skriv Jon Wessel-Aas.

 

TOALETTSAKER: «Det me et og drikk, må ut att – anten det er fin vin eller harde skorper.» Kristin Fridtun om det vi gjer på toalettet, avskyen for ekskrement og kva ordet skit betyr. Og noko til.

 

ANNA: Brynjulf Jung Tjønn skriv om trivselsfylket Sogn og Fjordane og Janne Nygård om historia til tidsskriftet Syn og Segn. Fleire dikt av Anders Brenno, og teiknaren Flu Hartberg tek deg med til Nakkeskotseter.

Ute nå

Er kvinnekamp fortsatt aktuelt, 70 år etter Det annet kjønn? Gnist-redaksjonen har lest deler av Det annet kjønn av Simone de Beauvoir, og Tomine Sandal har lest hele og ser på om boka fortsatt er aktuell, 70 år etter at boka først kom ut. Gnist-samtalen denne gangen er med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson på tema feministisk praksis.

Ute på nett nå

Shuddhashar's  Issue 16 is published and ready for you to read.  We have articles on a range of topics related to our mission -- from climate change to the Rohingya refugees, and from a devastation in Iraq to the role of politics in the arts -- to name just a few. As always, we hope you will read ideas that inspire you to think, write, and act.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler