Syn og Segn 1/15

Fyrste utgåve av Syn og Segn i 2015 er på marknaden! I den ferske utgåva kan du mellom anna lese meir om alderdom, den katolske biskopen i Oslo Bernt I. Eidsvig, barn og medisinering, posttraumatisk vekst og mykje meir.

ALDERDOM: Kva tenkjer 64-åringen om alderdomen som det ikkje blir noko av? Korleis er det å kjenne seg gamal i ein ung kropp? Og kvifor snakkar vi alltid over hovudet på eldre menneske? Geir Tryggve Hellemo, Lene Dieserud Ertner og Kristoffer Aune Kostveit ser alderdomen frå ulike synsvinklar. 

SAMTALEN: «Eg har ikkje vraka Den norske kyrkja. Ho har hjelpt meg på vegen», seier den katolske biskopen i Oslo Bernt I. Eidsvig i samtale med forfattar Mette Karlsvik – ein samtale som òg tek ein sveip innom Gud og fengselsopphald, klosterliv og sølibat.

MEDISIN: Barn får i større grad medisinar for psykiske plager no enn for ti år sidan. Bruken av antidepressiv blant unge jenter aukar, og bruken av sovemiddel har òg gått mykje opp. «I dag vil det vera radikalt å nekta menneske med ei alvorleg liding å ta ein medisin som hjelper», seier professor Ingeborg Hartz.

TYSKLAND: «Det er særsynt at ein stat så ope fører ein samanhengande diskusjon om dei mest skamlagde sidene ved si eiga fortid. Ei ekstrem og krevjande form for normalitet.» Jørgen Norheim om Tyskland og Berlin.

TRAUME: Har du eit traume, så har du ein kompetanse, skriv skribent og kioskeigar Alice Gudheim. «Eg ville ikkje ha vore noko av det forutan. I desse åra tok eg mi danningsreise, og det ville aldri skjedd utan barndomstrauma som høgoktanbrensel på tanken.»

FOTO: «Arbeidskarane arbeider med andre arbeidskarar og brukar karehendene og karestemmene og karevitsane. Dei handterer sprenghetter og hydraulikkmonster, slusar vatn og steinmassar ut og ryddar veg for oss andre.» Fotograf Aleksander Andersen og forfattar Bergljot K. Nordal har vore med arbeidskarar på tunnelarbeid.

Færre og færre brukar stemmeretten sin. Korleis kan vi revitalisere den demokratiske deltakinga i det 21. hundreåret, spør CIVITA-rådgjevar Eirik Løkke. Monica Bjermeland skriv om tilhøyrsle, tyrkiske røter og kvifor ho støttar Bioteknologirådet si tilråding om ikkje å opne for assistert befruktning av einslege kvinner i Noreg.

Jens K. Styve har dilla på fyllepennar, og skriv om dette i nyaste utgåve av Syn og Segn. Sist – og ikkje minst: Fast teikneserie ved Øystein Runde.

Syn og Segn vart stifta av Arne Garborg i 1894 og er eit av dei eldste og mest tradisjonsrike allmennkulturelle tidsskrifta i Noreg i dag. Syn og Segn er ein aktiv premissgjevar i det breie offentlege ordskiftet – ikkje berre for det nynorske kjernepublikummet, men òg for kulturinteresserte i alle samfunnslag.     

Ynskjer du å bestille abonnement? Gjer det no – her: SMS SYNOGSEGN + NAMN til 2080, eller sjå nettsida vår www.synogsegn.no

Ute nå

Er kvinnekamp fortsatt aktuelt, 70 år etter Det annet kjønn? Gnist-redaksjonen har lest deler av Det annet kjønn av Simone de Beauvoir, og Tomine Sandal har lest hele og ser på om boka fortsatt er aktuell, 70 år etter at boka først kom ut. Gnist-samtalen denne gangen er med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson på tema feministisk praksis.

Ute på nett nå

Shuddhashar's  Issue 16 is published and ready for you to read.  We have articles on a range of topics related to our mission -- from climate change to the Rohingya refugees, and from a devastation in Iraq to the role of politics in the arts -- to name just a few. As always, we hope you will read ideas that inspire you to think, write, and act.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler