Nytt Norsk Tidsskrift 3/16

Skal Finansdepartementet diktere forskningspolitikken? I denne utgaven trykker Nytt Norsk Tidsskrift to kommentarer til Produktivitetskommisjonens andre rapport.

Kyrre Lekve hevder at kommisjonens analyse av norsk forskning og rådene om å styrke produktiviteten gjennom å satse på grunnforskning er utdatert og lite forskningsbasert. Arvid Hallén mener kommisjonen konstruerer en motsetning mellom kvalitet og relevans i forskningen, noe som fører til en misvisende analyse av sektorprinsippet og Norges forskningsråd. 

Trøbbel i tårnet. Ståle Wig og Henrik Svensen viser hvordan stadig mer av forskningsformidlingen blir gjort av profesjonelle kommunikasjonsrådgivere, noe som har ført til at kommunikasjonen i stadig større grad blir et strategisk verktøy for omdømme- og merkevarebygging. Forskerne må ta tilbake kontrollen over formidlingen, mener forfatterne. 

Siden 1930 har befolkningen selv bestemt språkformen i sin kommune og hvilket språk offentlige organer skal besvare henvendelser på. Eli Bjørhusdal viser hvordan dette språkregimet kan forsvinne med regjeringens varslede språklov.

Hvordan ble Norge moderne? Ottar Brox viser hvordan både økologien og allmenningen på landsbygda var en forutsetning for den særnorske formen for industrialisering og modernisering i byene. Artikkelen er basert på Brox’ nye bok På vei mot et postindustrielt klassesamfunn?

Ellers: Leif Arne Heløe kritiserer regjeringens forslag om å innføre nye folkevalgte regioner, og slår et slag for «kommunestyrte fylkeskommuner». Jørn Øyrehagen Sunde viser hvordan historisk forskning på fiskerettigheter i hav gang på gang har blitt fortiet av hensyn til mer overordnede politiske målsetninger. Helge Jordheim utforsker samspillet mellom historiefilosofi og de nye livsvitenskapene, og spør om vi står overfor et nytt tidsregime. Kaj Skagen ser nærmere på mediedebatten som oppsto i kjølvannet av Eivind Kolflaaths artikkel om Justismordprosjektet ved Universitetet i Bergen i Nytt Norsk Tidsskrift 1-2/2016.

Ottar Brox’ artikkel En særnorsk vei til velstand? er åpent tilgjengelige på idunn.no i to uker fra 6. september.

Utgaven kan også leses i sin helhet på idunn.no.

 

For bestilling av anmeldereksemplar, ta kontakt med markedskonsulent Jelena Doublinskaia
E-post: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no
Telefonnummer: 480 03 031

Ute nå

Tema «Næringsvett». Det er et tema som brått oppleves som høyaktuelt: Smitteverntiltakene mot koronaviruset rammer nå både næringslivet generelt og kulturfrilansere spesielt, på en måte det var vanskelig å se for seg for bare noen uker siden.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler