Nytt Norsk Tidsskrift 1/2018

Blomster, bier og kjærlighet. Har naturen verdi i seg selv, eller bare som tjenesteyter for oss mennesker?

Hva skjer når begrepet naturens egenverdi blir erstattet med økosystemtjenester? I den nye utgaven av Nytt Norsk Tidsskrift spør Marit Ruge Bjærke om det politiske språket om natur påvirker vårt forhold til den.

Ideen om økosystemtjenester preger også regjeringens pågående arbeid med en nasjonal pollinatorstrategi som skal sikre fortsatt mangfold av bestøvende insekter. Men er strategien ambisiøs nok, spør Anders Nielsen. Han advarer om at den kan ende som en uforpliktende oppfordring til dugnad blant bønder og hageeiere.

Er kjærligheten for viktig for samfunnet til å være en privatsak? Kaja Schjerven Mollerin tar for seg Aleksandra Kollontajs essay «Gi plass til den bevingede Eros! Brev til en ung arbeiderkvinne» fra 1923 og spør om hennes tanker om kjærlighet er relevante for oss i dag.

Ellers: Mareile Kaufmann skriver om hvordan kriminalitetskontroll og sikkerhetspolitikk glir stadig mer over i hverandre. Johan Tønnesson svarer på sju spørsmål i en FAQ om forskningsformidling. Marlen Ferrer skriver om sin reise fra akademias mørke kjeller til en meningsfull tilværelse på lærerutdanningen. Øyvind Østerud svarer på Anders Ravik Jupskås kritikk av hans bruk av populismebegrepet. Vidar Enebakk og Annette Birkeland ser på hvordan EUs personvernforordning (GDPR), som gjelder fra 25. mai i år, kan sikre akademisk ytringsfrihet.

Artikkelen Hvor ble det av naturens egenverdi? er åpent tilgjengelig på Idunn. 

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler