Nordnorsk Magasin 4/2012

Vi har vært på utferd mot vest, sett på grafitti i Reykjavik, møtt folk i nord, sett på husflids-tradisjoner som holder gamle kulturuttrykk levende og møtt Røyskattkompaniet som lager barneforestillinger – basert på myter og eventyr fra nord

Nordnorsk Magasin 4-2012 – På utferd i mørketida

Vi har vært på utferd mot vest igjen i stofftilfanget vårt– for å utforske den historiske nærheta mellom Hålogaland og Island. Vi melder dessuten boka Landnåm i nord, om hålogalendingenes utvandring til Island i landnåmstida. Og i Reykjavik har vi sett på graffiti, satt i sammenheng med annen islandsk kunst.

Vi har møtt folk i nord – folk som biter seg fast i utkantene, enten de kommer fra stedet, eller de er kommet vandrende utenfra. Myken i Rødøy er et utkantsamfunn der nordlendinger og islendinger holder det gående, tre mil fra fastlandet på Helgelandskysten.

Også i Nyksund i Vesterålen har innflyttere fra mange steder slått seg ned. Der har finske Pauliina Pesonen gjort trommer til levebrød.

Andre husflidstradisjoner holdes også i hevd og er med på å holde gamle kulturuttrykk levende. Bjarkøy i Troms er et sted der man på nytt har skaffet seg kunnskap om symbol som tradisjonelt trykkes bak på skinnfeller.

Fortellertradisjonene våre holdes også i live i landsdelen, Sørfold-jentene Sissel Horndal og Eirin Edvardsen, som sammen har dannet Røyskattkompaniet lager i fellesskap forestillinger for barn – basert på myter og eventyr fra nord.

Lokalhistoriker og forfatter Johan I. Borgos måtte leite langt bakover i tid da han fikk i hende noen gamle kladdebøker med maskinskrevene og daterte dikt – men uten navn på dikteren. Gjennom etterforskning har han klart å danne et bilde av mannen som komponerte disse lange, lengselsfylte diktene. Kanskje kjenner noen av magasinets lesere til denne dikteren?

Mange er de som uttrykker seg litterært i nord. For 40 år siden blei Nordnorsk forfatterlag stiftet. Hvordan har ferden gått, hva har forfatterlaget vært for forfattere og publikum i landsdelen i disse førti årene? Mye har skjedd i det litterære miljøet i nord siden ildsjelene dro i gang fellesskapet i foreninga i 1972.

Kontakt daglig leder om du ønsker anmeldereksemplar: karin@nordnorsk-magasin.no

God høytid!

Hilde Kat. Eriksen, redaktør

www.nordnorsk-magasin.no |www.facebook.com/nordnorskmagasin.no | http://twitter.com/nonomagasin | http://hildekat.wordpress.com/nordnorsk-magasin

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler