Materialisten 1/2-14

I dette nummeret: Historikeren Trine Rogg Korsvik sammenlikner den store debatten om prostitusjon i 1880-åra med debatten i 1980-åra.

Nytt dobbeltnummer av Materialisten: 1/2 2014  

Historikeren Trine Rogg Korsvik sammenlikner den store debatten om prostitusjon i 1880-åra med debatten i 1980-åra. Hun viser hvordan kampen mot prostitusjon historisk har vært en viktig del av kvinnebevegelsens kamp for kvinnefrigjøring .

og fremhever viktige likhetstrekk i argumentasjonen i de to periodene. Hun finner også sentrale forskjeller, bl.a. gjennom kampen for sexkjøpsloven der Norden har vært en pioner i internasjonal sammenheng.

 

I en lengre lederartikkel tar redaktør Cecilie Høigård opp hvordan deler av dagens motstand mot sexkjøpsloven har utviklet en retorikk der avstanden til prostitusjonens innhold og smerten for de prostituerte tildekkes og kundene igjen beskyttes av tidligere tiders tussmørke.

 

Reportasjeforskeren Jo Bech-Karlsen diskuterer forholdet mellom skjønnlitteratur og sakprosa og forkaster tendensen til sammenblanding av litterære virkemidler mellom dem. Det innebærer ikke at ikke sakprosaen har sine litterære virkemidler, men de må være annerledes enn i skjønnlitteraturen. Gjennom 12 teser om dokumentarlitteraturens litteraritet klargjør forfatteren sakprosaens særegne etiske forpliktelse overfor nettopp saken.

 

Kriminologen Eva Magdalena Stambøl analyserer en endring i den internasjonale narkotikapolitikken. Visjonen om nulltoleranse gjennomsyret tidligere FN´s arbeid gjennom tre traktater. Menneskerettighetene har ingen plass i disse traktatene og står i skarp motstrid til arbeidet i andre deler av FN-systemet. I de seinere åra har arbeidet for en annen narkotikapolitikk fått et offensivt preg. Arbeidet tar utgangspunkt i andre, mer sentrale konvensjoner i FN-systemet der bl.a. retten til helse er traktatfestet. Med denne vridningen i argumentasjonen er det i ferd med å skje forandringer internasjonalt og i FN-systemet bort fra den feilslåtte visjonen om nulltoleranse mot narkotika i følge Stambøl.

 

Denne utgivelsen av Materialisten inneholder også andre artikler, bokanmeldelser og den spennende faste spalten De fem viktigste bøkene. Her velger forskere fem bøker som har preget deres forskning.

Ute nå

Årets tredje utgave av Prosa er viet 25-årsjubileumet! Vi feirer med et fyldig jubileumsnummer og lansering av første episode av Prosapodden! 

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler