Gnist 1/17

Dette er første utgåve etter navnebyttet frå Rødt! til Gnist.Temabolken i dette nummeret handlar om Latin-Amerika. Gnist ønska å sjå på korleis det har gått der venstrerørslene fekk makt, tente håp og fortset å slåss mot reaksjonen.

Tidsskriftet blei starta av AKP som Røde Fane i 1972. I 2005 bytta me navn til Rødt!, for å favna vidare. To år etter blei partiet Rødt stifta, berre et utropsteikn skilte. Gnist, som forgjengarane, har ein uavhengig og sjølvstendig redaksjon, sjølv om redaktøren blir valgt av Rødt sitt landsstyre. Men me spring ut av – ikkje vekk frå – det partiet og den sosialistiske bevegelsen me er en del av. Og: Det er typisk marxistisk å være kritisk – også til seg sjølv og våre eigne røtter. 

Me vil vera ein av dei små gnistane som tenner flammer, sånn som me har sett det i det førre hundreåret.

Gnist inneheld også ein god bolk med bokmeldingar. Bladet kjem ut i tide til 8. mars, og både intervju med jordmor Eli Aaby og artikkel om proletarisering av kvinner kan bidra til debatten rundt kvinnedagen.

Innhold GNIST nr. 01/2017

Leder: Rødt! slår gnister!

Plukk

Samtalen: Intervju med Eli Aaby

John Smith: Feminiseringa av arbeidsplassen og proletariseringa av kvinner

Intervju med Mari Eifring: En partisekretær krysser sitt spor

Eva María: Derfor feila «sosialismen for det tjueførste hundreåret»

Intervju med Iselin Strønen: Mellom barken og veden i Venezuela

Bokomtale: «A World to Build» av Marta Harnecker

Adriana Sossa: En lang vei før fred i Colombia

Cecilie van der Hagen Johansen Pérez Statkraft i Chile – Et norsk troll i mapucheland

Anja Ariel Tørnes Brekke: Black Beyoncé Matters

Debatt Erling Folkvord: Syria: Krigsmotstand er ikkje nok

Bokomtaler

Nina Björk: Drömmen om det Röda

Vandana Shiva: Who really feeds the world?

Bhaskar Sunkara (red): The ABCs of socialism

Terje Tvedt: Norske tenkemåter

Erling Folkvord: Rojava!» – Kurderne i kamp for ei framtid uten Assad, Erdoğan og Daesh

Cecilie Hellestveit: Syria – En stor krig i en liten verden

Bokspalte Tore Linné Eriksen Årbøker til å bli klok (og radikal) av

Revolusjonens A – Å Jokke Fjelstad: Kvinnelønna

Ingrid Baltzersen (+47) 98876578 redaktør/editor
Gnist Marxistisk Tidsskrift (www.marxisme.no)

Ute nå

Tekstar frå Sør- og Mellom-Amerika. Mubalegh omset eit utval dikt av brasilianske Conceição Evaristo, som hadde sin forfattardebut i 1990, og har sidan gjeve ut poesi, noveller og romanar. I forfattarskapen sin tematiserer ho nostalgi overfor ei tapt jord, eit tapt Afrika, eit hav av minner, men òg eit håp om noko nytt.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler