Drama 3/2012

"Det å knytte sammen glede og læring er dramafagets største potensial - og utfordring". Les mer i nyeste DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift - med "Glede" som tema.

DRAMA 3-2012 har "Glede" som tema.

"Det å knytte sammen glede og læring er dramafagets største potensial - og utfordring", skriver Tor Helge Allern i sin artikkel om glede i mimesis. Men hvordan snakke edruelig om fenomenet "glede" uten å gripe til for søtladne ord og vendinger? Hvordan kan man definere noe så eterisk - for om mulig å stimulere til mer reflektert dramapraksis og -forsking?

 

Fra temanummeret:

 

LEK, GLEDE OG HUMOR
 - Om likhetene mellom humor, glede, lek og skapende virksomhet av Frode Søbstad

 

GLEDEN VED Å ETTERLIGNE OG GJENSKAPE
 - Om nøkkelbegrepet mimesis som kilde til glede i drama/teater av Tor-Helge Allern

 

FRYD LIGGER OG VENTER PÅ DEG
 - Hvordan og hvorfor legge til rette for fryd og glede i dramapedagogisk arbeid av Sonja Kibsgaard

 

- HVORFOR ER IKKE HUMOR INKLUDERT I LÆREPLANENE?
- Portrettintervju med Ása Helga Ragnarsdóttir
av Ingvild Birkeland

 

Faste spalter:

 

FRILANSEREN
- Faste spørsmål om tilværelsen som dramapedagog-freelancer

 

KUNSTFAGHIERARKIET?
- De nordiske kultur- og utdanningsministerne svarer uttaler seg om forholdene for (og mellom) kunstfagene i skolen

 

PRAKSISINTERVJUET
 - Dramapedagoger observerer hverandres opplegg og stiller kritiske spørsmål

 

Kontakt: Ansvarlig redaktør Hedda Fredly
redaksjon@dramaiskolen.no +47 976 66 361

 

Les mer her
http://dramaogteater.no/tidsskriftet-drama/tidligere-utgaver-av-drama/

Ute nå

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler