Drama 2/19

Hva er det med kunstfaglig arbeid som kan bidra til å fremme medborgerskap? Ny utgave av DRAMA retter søkelyset mot ulike marginaliserte grupper – fra flyktningbarna som jevnlig ankommer norske skoler til seniorer som opplever tap av verdi og tilhørighet.

.

Å bli et fullverdig samfunnsmedlem

I tekstene som presenteres har vi undersøkt hva det er ved kunstfaglig arbeid som kan bidra til å fremme medborgerskap, men også noen av slagsidene som kan gi seg til kjenne når ulike aktører skal få komme til orde i en kunstnerisk og pedagogisk kontekst. 

Jussi Lehtonen adresserer for eksempel friksjoner som kan oppstå i forbindelse med kulturmøter ved å lage dokumentarteater med mennesker som ellers ikke ville ha hatt kontakt. Vi har i tillegg trykket en forskningsbasert manual for dramaarbeid med barn på flukt, hvor Rikke Gürgens Gjærum påpeker hvorfor behovet for veiledningsmateriell er så presserende. 

Så lenge det finnes sosiale stigmaer vil det alltid være samfunnsgrupper som blir holdt utenfor. Ragnhild Arntsen setter ord på dette når hun snakker om å gi aktører med funksjonsnedsettelser en stemme gjennom teaterarbeid «Jeg opplever ofte at publikums forventninger til det kunstneriske nivået er lave når de kommer på våre forestillinger. Mange er der primært for å støtte opp om aktørene på scenen og forventer middelmådig underholdning». Skuespiller Tor Itai Keilen forteller også hvorfor han, jo eldre han ble, fant stadig flere grunner til å skjule sitt jødiske opphav. 

Vi har også gitt plass til seniorene som på livets oppløpsside kan oppleve tap av verdi og tilhørighet. Hva skjer når vi insisterer på å synliggjøre den aldrende kropps skjønnhet? Ingrid Tranum Velasquez forsøker å svare på dette spørsmålet å rykke inn på eldrehjemmet og lage en danseforestilling om livet i en gammel kropp. «At blive berørt med intentionan ‘jeg vil danse med dig’ skaber en fysisk respons der er markant anderledes end ved en berøring der har til formål at fx flytte dig fra sengen til stolen». 

 

God lesning!

Ute nå

Prosa #2 2021 inneheld to svært ulike tilnærmingar til TV-serien «Atlantic Crossing»s handsaming av historiske hendingar. Les også historia om Kopinors og NFFOs innsats for å styrke bokbransjen i fleire afrikanske land.

Marte Michelets essay er utsett igjen. Tema for årets andre nummer av Prosa er «grenseverdi», noko som viser til dei verdiladde vurderingane som ligg til grunn når grenser blir sette eller flytta, og til kva som kan oppstå når grenser blir kryssa.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler