Arr 2-3 2015

Helse er blitt et av de viktigste spørsmålene i vår tid, på både politisk, sosialt og individuelt nivå. Arr ønsker i dette nummeret å ta utgangspunkt i det altomfattende i vår tids helsebegrep, og se på utvidelsen av begrepet i et historisk perspektiv. 

Artikler:

Ingen enkle veier til helse. Om måter å forstå historisk utvikling av
helseforhold på
Ole Georg Moseng

Individets eller folkets helse? Spedalskhet som politisk sak 1832-1854
Bjørn Godøy

"Saadanne uting som høie hæle og korsetter bør skyes som pesten". Draktreform og helse ved 1800-tallets slutt
Marthe Glad Munch-Møller

Om å komme i form i uniform. Legenes rolle i norsk speiderbevegelse
Espen Schaanning

Seksualhygiene i borgerlig og sosialistisk belysning
Karl Evang

Da helse ble politikk. Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet
Siv Frøydis Berg

"Å lytte til legene eller til guden". Om helse, sykdom og helbredelse i antikken sett i et arkeologisk perspektiv
J. Rasmus Brandt

Raritetar til sals
Johannes Six van Chandelier

Eksotiske medisinar, begjær og helse i den nederlandske gullalderen
Ronny Spaans

Samfunnsendringar – til skade for helse? Nevrasteni og "det forandrede levesæt" i Noreg 1840–1914
Kristine Lillestøl

Om folk og fisk. Antibiotikaresistens som idémessig utfordring i mat- og helsefeltet
Terje Finstad

"Så steg solen opp over Dikemark". Psykisk sykdom på norske museer
Ellen Lange

"Om jeg er frisk? Vent litt, jeg skal bare sjekke appen". Helsebegreper for
vår tid
Bjørn Hofmann

Kroppslig beredskap for andre. Et sosiologisk likk på kvinners helse og "mystiske" sykefravær
Ulla-Britt Lilleaas

Utenomtema:

Augustins lokketoner. Om vitenskapssynet i De musica
Lars Fredrik Janby

I tillegg inneholder nummeret en fyldig bokdel med omtaler og essays. "

Ute nå

Tema «Næringsvett». Det er et tema som brått oppleves som høyaktuelt: Smitteverntiltakene mot koronaviruset rammer nå både næringslivet generelt og kulturfrilansere spesielt, på en måte det var vanskelig å se for seg for bare noen uker siden.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler