Kritikerlagets veiledende satser

Norsk kritikerlag har indeksregulert sine veiledende satser for kritikk.

Fra 1.4.2021 er satsene som følger:

VEILEDENDE SATSER FOR KRITIKK OG KOMMENTARER 2021

Utarbeidet av Norsk kritikerlag

1) Standard kritikk og kommentartekster kr 5 100. Gjenbruk fra kr 2 550

2) Mer arbeidskrevende kritikker og kommentartekster kr 8 300. Gjenbruk fra kr 4 150

3) Essay kr 10 900. Gjenbruk fra kr 5 450.

4) Paneldebatt deltakelse fra kr 3 100
Tillegg for forberedt innlegg (etter avtale) kr 1 250

5) Paneldebatt ledelse / Konferansier fra kr 4 500

6) Foredrag opp til 20 minutter fra kr 4 600

7) Foredrag opp til 45 minutter fra kr 8 500. Gjenbruk fra kr 5 000

8) Foredrag opp til 60 minutter fra kr 10 000. Gjenbruk fra kr 6 000

9) Satser for podkast
Honorar for podkast-deltakelse baseres på den av lagets øvrige satser som gjelder bidragets genre, enten kritikk, panelsamtale eller foredrag. Merk at honorar skal speile bidragsyters arbeidsinnsats og forberedelsestid. Ordstyrer/ansvarlig honoreres i tråd med lagets satser for ledelse av paneldebatt (fra kr 4 500).

Om satsene
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Punkt 4–8 er identiske med Norsk forfattersentrums satser.

Merk at Forfattersentrum anbefaler at man tar et tillegg for lang reise, fra kr 2 000, når reisen gjelder kun ett oppdrag og hvor det er mer enn fire timer reise vei totalt med raskeste reisemåte, uansett hvilken reisemåte som blir benyttet. Dette tillegget må avklares med oppdragsgiver på forhånd.

Forhåndsvarsel om økning av satsene i 2022
Kritikerlaget vil i 2022 skjele til Norsk Journalistlags veiledende frilanssatser når nye satser skal settes. Per mars 2021 er NJs sats for anmeldelse (anslått arbeidstid én dag) kr 6 255. For lengre oppdrag er satsen kr 5 000 per dag.

Journalistiske kurs

Kurs i programleiing og debatt

Kurs i litteratur-, teater og kunstkritikk i Oslo, Bergen; Trondheim og på nett

Ute nå

Barn og Covid-19: Foreldres spagat i pandemien – og alle valg som har blitt tatt og skal bli tatt – er temaet som rommer forsiden i nyeste utgave av Tidsskriftet. Skal man holde barnet hjemme? Må vi teste nå? Og skal 12-åringen få vaksine?

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Tidsskriftdagen 2020

Tidsskriftdagen 2020 ble strømmet og du kan se den på vår Youtubekanal her.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler