Tidsskriftdagen på Youtube

Tidsskriftdagen 2020 ble avholdt 5. november. Har du lyst til å se de interessante diskusjonene, debattene og presentasjonene kan du se hele dagen på vår Youtubekanal.

Tidsskriftdagen 2020 - 5. november på Litteraturhuset i Oslo

Hvor er vi og hvor går vi?

   ---   

Hvor trykker skoen – og hvor hardt?
Innspill fra Therese Bjørneboe, redaktør Norsk Shakespearetidsskrift, Erna Bøyum, ansvarlig redaktør,Blikk og Hanne Linn Skogvang, redaktør Fett, om hvilke problemer og utfordringer tidsskriftene har nå.

Tekstallmenningen presenterer seg og sine formål og ambisjoner
v/ Åsne Hagen, daglig leder og Inga Moen Danielsen, styreleder

Diskusjon

Hvor fri er redaktøren?
v/Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening
Om redaktøransvaret, Redaktørplakaten og den nye medieansvarsloven. Hvor mye kan man legge seg opp i redaktørens jobb? Hva er redaktørens ansvar og plikter, og hva er utgivers ansvar.

Debatt 1: Redaktør i storm og stille
Hva skjedde, hvorfor, hva kunne vært gjort annerledes? Redaktøren står ofte alene, og har en utsatt rolle og posisjon. Utgivere som vil påvirke innhold og redigering, eiere som ikke forstår Redaktørplakaten eller tar konsekvensene av regler og lover. Redaktører som mangler fagforening, nettverk og kollegastøtte.

Bjørnar Olsen, tidligere redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Merete Røsvik, redaktør i Prosa, Arne Jensen, Norsk Redaktørforening, ordstyrer Bente Riise

Tidsskrift-talen 2020: Er tidsskriftet liv laga?
v/Sissel Furuseth, Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo

Norsk skriftkultur har mye å takke tidsskriftene for. Gjennom tre århundrer har tidsskrift etter tidsskrift krevd sin plass i offentligheten og skapt nødvendige arenaer for kunnskapsformidling og kritikk, refleksjon og debatt, skrivetrening og idémyldring, protest og lek - kort sagt alt det som utgjør pulsen i et moderne demokratisk samfunn.

Debatt 2: Har tidsskriftdefinisjonen gått i oppløsning?
Hva er et tidsskrift? Vi spør om tidsskrifter er viktig og hvorfor; fungerer de som en kvalitetsregulerende stemme og buffer mot fake news og mediekanaler med tvilsomt innhold og agenda?

Panel: Nils August Andresen, ansv. red., Minerva, Sissel Furuseth, Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, Ida Habbestad, leiar fagutvalet for ordninga Tidsskrift og kritikk i Kulturrådet, Guro Kleveland, redaktør i Ballade, ordstyrer Bente Riise

Kjerringa mot strømmen
De ga seg aldri, tenkte nytt og halte prosjektet i land mot alle odds. I denne sekvensen møter vi noen som ble tvunget til å tenke nytt for å overleve og noen som fikk livets rett fordi de tenkte nytt. Hva gjorde og tenkte de?

Panel: Danby Choi, redaktør Subjekt, Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør i Altså, Christian Samuelsen, adm.dir, tidligere markedssjef i Klassekampen, Åsne Hagen, daglig leder Tekstallmenningen, ordstyrer Knut Aastad Bråten

Fra lokalt fokus til nasjonal debatt
v/Bjørnar Olsen, tidl. redaktør Psykologtidsskriftet, forteller om strategien bak sin vellykkede reportasjeserie

Ute nå

Tema for årets femte utgave er fagfornyelsen. Fokus ligger på tverrfaglige temaer i de nye læreplanene som ble tatt i bruk i høst, og på hvordan digitalisert undervisning påvirker lærer og elev. Mange interessante perspektiver åpner seg når man ser nærmere på hvordan de ulike temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling krysser hverandre.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler