Norsk tidsskriftforening innkaller til årsmøte 2018

Vi innkaller til årsmøte med seminar torsdag 26. april 2018. Kulturrådet er invitert til seminaret for å drøfte utformingen av framtidas støtteordninger for tidsskrift. 

Vi inviterer også til fest i anledning utdelingen av prisen Årets tidsskrift 2018 og eventuelle andre priser. 

Sted: Torsdag 26. april 2018 hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2

15.30               Registrering
16.00 – 17.15 Årsmøte i Norsk tidsskriftforening

17.30 – 18.45  Seminar: Det store tidsskriftløftet 
Utredningen om norske kulturtidsskrifter er kommet, og vi inviterer Kulturrådet til å drøfte hvordan framtidas støtteordningene bør utfordres og utformes.  

19.00 – 21.00  Fest og prisutdeling Årets tidsskrift. Enkel servering: fingermat og vin.

 

OBS! Påmeldingsfrist til fest 2.mai. På grunn av matbestilling, må vi vite hvor mange som kommer. Send beskjed til: post@tidsskriftforeningen.no

 

Dagsorden årsmøte

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og eventuelle fullmakter
 3. Valg av to personer, som sammen med dirigenten skal undertegne protokollen
 4. Orienteringer
 5. Årsmelding 2017
 6. Regnskap 2017
 7. Vedtektsendring
 8. Kontingent
 9. Styrets honorar
 10. Valg av styre, styreleder og to nestledere, valgkomité og revisor
 11. Årsmelding og regnskap for foreningens kopivederlagsfond
 12. Valg av styre for kopivederlagsfondet
 13. Valg av revisor for kopivederlagsfondet

 

 

Sakspapir til årsmøte blir sendt ut til medlemmene to uker før årsmøtet.

 

Reisestøtte og overnatting til utenbys medlemmer innvilges med inntil kroner 1600.

 

Stemmer og fullmakter. Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. Ingen kan møte med mer enn fem fullmakter. Fullmakter skal være skriftlige, og leveres møteleder når møtet settes.

 

 

Hilsen styret i Norsk tidsskriftforening 

Ute nå

Blomster, bier og kjærlighet. Har naturen verdi i seg selv, eller bare som tjenesteyter for oss mennesker?

Nyheter fra Eurozine

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.