Journalistiske kurs

Norsk tidsskriftforening inviterer til fem kurs for å styrke kompetansen på journalistiske metodar i norske tidsskrift. Både skribentar og redaktørar treng profesjonalisering i tekst- og redigeringsarbeid, og i ulike journalistiske sjangrar. Vi skal ha fire kurs i Oslo og eitt i Bergen. Fagleg ansvarleg er Asgeir Olden, mangårig lærar på Institutt for journalistikk og med lang røynsle som redaktør før det. Han er ein drivande dyktig pedagog i det meste som har med journalistiske tekstar å gjere.

Heldagskurs: Intervjuteknikk

9.00-16.00 9. september 2021 - Kverneland,  Litteraturhuset i Oslo

Intervjuet er både en metode og en framstillingsform. Da gjelder det å ha tunga beint i munnen. Hva skal med i teksten, hva skal siteres, hva skal refereres?

Men det starter med de gode spørsmålene. På dette kurset går vi gjennom de gode spørsmålene, vi ser på Sawatskys sju dødssynder og vi skal se på eksempler der intervjueren gir intervjuobjektet styringen på det hele.  Deretter går vi gjennom intervjuer dere har sendt inn, og vurderer oppbygging, spørsmål og tekst.

 • Intervjuet som metode og form
 • Intervjuteknikk. Hva er de gode spørsmålene?
 • De sju dødssyndene
 • Analyse av intervjuer
 • Utskriving, bruk av sitat, indirekte tale og gjenfortelling
 • Sitatsjekk

Pris: 1000 kr

Påmelding her

Heildagskurs i Bergen: Skriv betre, meir spennande og bilderikt

9.00-16.00 14. oktober 2021 - Litteraturhuset i Bergen

Godt innhald kan bli kvelt av tungt og kjedeleg språk. Dette er eit kurs om dei hjelpemidla vi har når teksten skal gjerast meir levande.

Vi studerer metaforar, similer og andre språklege figurar, men skal også sjå grundig på korleis vi bruker avsnitt, mellomtitlar, tidsskifte og perspektivskifte, setningar og ord til å skape variasjon. Og du skal få prøve deg sjølv på alt.

Vår største fiende - byråkratspråket

 • Forskarspråket
 • Tal- og faktamengde
 • Dei språklege bileta
 • Setningane og orda

Pris: 1000 kr

Påmelding her

Halvdagskurs: Grunnkurs i kritikk (for alle sjangre)

12.00-16.00 9. november 2021 -  Kverneland,  Litteraturhuset i Oslo

Kritikken er en faglig ytring. Derfor må vi også ha lov til å stille visse krav til den – om for eksempel sjangerplassering, framføring, kraft, intensitet og kontekst. 

På dette kurset går vi gjennom elementer en anmeldelse bør eller kan inneholde, og ser på eksempler som er skrevet av  deltakerne eller som har stått i det tidsskriftet de jobber for. Kritikk eller omtale, de prinsipielle forskjellene

 • Oppbygning
 • Faglige krav; dette bør være med
 • Analyse av kritikker

Pris: 500 kr
Påmelding her

Halvdagskurs: Dramaturgi, språk og stil

12.00-16.00 16. november 2021 -  Kverneland, Litteraturhuset i Oslo

Det er meir enn ein måte å få tekst til å flyte godt på, men det startar alltid med dette: Teksten må vere godt oppbygd og kjennest logisk.

Med eit stort ord kallar vi dette dramaturgi. Første del av dette kurset skal dreie seg om det. Vi studerer korleis tekstar i ulike sjangrar er bygde opp, og ser på tekstar deltakarane har sendt inn til vurdering. Del to dreier seg om det språklege og stilistiske. Korleis kan vi få teksten til å puste, kva reiskap har vi til disposisjon for å skape liv og variasjon? Vi skal gjennom ei rekkje hjelpemiddel, og sjå dei brukte i praksis. Til saman skal du sitje att med ei liste av tekstlege grep du kan bruke når sjansen byr seg.

 • Forteljemodellar
 • Spenningskurva
 • Å snikre saman elementa
 • Bruken av avsnitt og mellomtitlar, overgangar
 • Slik bruker du setningane og orda

Pris:  500 kr
Påmelding her

Fagleg ansvarleg: Asgeir Olden

Fram til 2021 var han i femten år på Institutt for Journalistikk, der han hadde ansvaret for dei fleste av skrivekursa på instituttet. Før den tid var han journalist og redaktør, først i Sunnmørsposten, så i Dag og Tid, Bergens Tidende og Nynorsk Pressekontor. Han har skrive ni bøker, og sat som representant for Presseforbundet i  Norsk Språkråd i 16 år.

Kurset blir arrangert av Norsk tidsskriftforening med støtte frå Fritt Ord og Fagpressen.

Ute nå

Barn og Covid-19: Foreldres spagat i pandemien – og alle valg som har blitt tatt og skal bli tatt – er temaet som rommer forsiden i nyeste utgave av Tidsskriftet. Skal man holde barnet hjemme? Må vi teste nå? Og skal 12-åringen få vaksine?

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler