Ungarn: Står demokratiet på spill?

Kan det finnes noe slikt som et diktatur i Europa? Hvis ja, hva kan gjøres for å hindre en slik utvikling?

I de siste tiårene, har Ungarn vært en konstant bekymring for alle som er interessert i europeisk politikk. Etter jernteppets fall ble Ungarns demokratiske reformer holdt opp som et eksempel for statene i Sentral- og Øst-Europa. Dagens nedbrytning av Ungarns politiske og konstitusjonelle system minner engstelige observatører om en ikke så fjern fortid.

I anledning det 25. europeiske møtet for kulturtidsskrifter, vil et panel bestående med av noen av Ungarns og Europas mest interessante redaktører og intellektuelle diskutere en sak som har forgreninger langt utover Ungarns grenser.

Det handler om Europas framtid.

 

Panel:
László Rajk (arkitekt, tidligere dissident og politiker, Ungarn), János Széky (redaktør i Élet és Irodalom), Ungarn), Volker Weichsel (redaktør i Osteuropa, Tyskland)

Ordstyrer:
Nina Witoszek (forskningsleder, SUM, Universitetet i Oslo, Norge)

 

Tid: Torsdag 28. november kl. 18.30–20.00

Sted: Litteraturhuset, Kjelleren, Wergelandveien 29

Språk: Engelsk

 

 

Hungary: Democracy in question

Could there be such a thing as a dictatorship inside the European Union? If so, what could be done to prevent such a development?

In recent decades, Hungary has been a constant concern for anyone interested in European politics. After the fall of the Iron Curtain, Hungary’s democratic reforms were held up as an example to the states of Central and Eastern Europe. Today, the dismantling of Hungary’s political and constitutional system reminds apprehensive observers of times long passed. On the eve of the 25th European Meeting of Cultural Journals, a panel featuring some of Hungary’s and Europe’s most interesting editors and intellectuals will discuss an issue whose ramifications extend far beyond the borders of Hungary. It is about the future of Europe.

 

Speakers:
László Rajk (architect, former dissident and politician, Hungary), János Széky (editor at Élet és Irodalom, Hungary), Volker Weichsel (editor at Osteuropa, Germany)

 

Chair:
Nina Witoszek (Head of Research, SUM, University of Oslo, Norway)

 

Time: Thursdag 28 november 06.30 – 08.00 p.m.

Place: Litteraturhuset, Kjelleren, Wergelandsveien 29

Language: English

Ute nå

Er kvinnekamp fortsatt aktuelt, 70 år etter Det annet kjønn? Gnist-redaksjonen har lest deler av Det annet kjønn av Simone de Beauvoir, og Tomine Sandal har lest hele og ser på om boka fortsatt er aktuell, 70 år etter at boka først kom ut. Gnist-samtalen denne gangen er med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson på tema feministisk praksis.

Ute på nett nå

– Rollen som dobbeltagent var en gavepakke, sier Ingrid Bolsø Berdal.  Les siste nyhetsbrev fra Cinema her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler